Bestuur plaatselijk belang

Jochem Liemburg, voorzitter
Marijke Mouiwei 12, 8453 JH Oranjewoud
Jochem.anneke.liemburg@hetnet.nl
0513 633250 of 06 111 79 317

Rein Soet, penningmeester
Anna Charlottelaan 32, 8453 VG Oranjewoud
rsoet@chello.nl
0513 682642 of 06 53365447

Rob Meijnen
Marijke Muoiwei 10, 8453 JH Oranjewoud
rfmeijnen@hetnet.nl
0513 631609

Jaap Jongedijk
Sophia Hedwiglaan 15, 8451 VC Oranjewoud
j.jongedijk@chello.nl
0513 627568

Peter Bijlsma
Prins Bernhardweg 28, 8453 XD Oranjewoud
peterbijlsma79@hotmail.com
06 23808959

Louwina Wijma-van Noord
Tolhuisweg 21, 8443 DT Oranjewoud
louwina@hetnet.nl
06 30084730

Jan de Haan
Kon. Julianaweg 73, 8453 WH Oranjewoud
jan.dehaan@kpnplanet.nl
06 42904260

Plaatselijk Belang Oranjewoud is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 4000 3503.

Jochem Liemburg, voorzitter Plaatselijk Belang
Sinds medio 2010 ben ik voorzitter van Plaatselijk Belang Oranjewoud. Ik heb niet lang na hoeven denken toen ze me voor deze functie vroegen. De belangrijkste reden is dat ik als geboren en getogen “Wâldster” het dorp altijd een warm hart heb toegedragen. Ik vind het van groot belang dat er binnen een dorp als Oranjewoud sprake is van gemeenschapszin en sociale cohesie tussen de dorpsbewoners. Daarom ben ik o.a. 12 jaar voorzitter van de dorpsfeestcommissie geweest en heb ik ook ca. 10 jaar in de schoolraad van de Albertine Agnesschool gezeten.

Ook Plaatselijk Belang kan hierin een belangrijke bijdrage leveren, omdat zij de gevoelens in en de belangen van het dorp duidelijk kan maken naar de gemeente. Een aantal jaren geleden is een dorpsvisie opgesteld waarin we met een groot aantal dorpsbewoners de wensen die leven in het dorp hebben verwoord. Deze dorpsvisie dient als basis voor het overleg met de gemeente omtrent te nemen acties en plannen.

Ik ben opgegroeid “op de KI” aan de Bieruma Oostingweg, mijn vader was daar stierenverzorger. Na de middelbare school heb ik de HTS Leeuwarden, afdeling Chemische Techniek, gevolgd en ben bijna 30 jaar werkzaam geweest bij Arbo Unie B.V. als hogere veiligheidskundige en arbeidshygiënist. Sinds mei 2012 ben ik werkzaam als arbo- en milieucoördinator bij Imperial Tobacco te Joure. Ik ben getrouwd met Anneke en heb twee dochters, Freya en Rosanne. Anneke en ik wonen al weer 30 jaar aan de Marijkmuoiwei 12 (of moet ik zeggen Brongergea nummer 12) te Oranjewoud.

Rein Soet, penningmeester
“Ik, Rein Soet en mijn vrouw Trijntje Hoekstra hebben ruim 30 jaar in Grou gewoond, maar vanaf maart 2010 wonen wij aan de Anna Charlottelaan 32 in Oranjewoud. Ik ben geboren na de oorlog in Bovenknijpe waar mijn ouders een melkveehouderij bedrijf exploiteerden. Met de omgeving van Oranjewoud ben ik derhalve niet onbekend. Mijn zwemlessen kreeg ik bij badmeester Schuiveling in het voormalig natuurzwembad ten zuiden van de huidige ijsbaan, langs de oude Rijksweg tegenover het toenmalige vogelpark Tropenfauna van de heer Wink. Hij was ook exploitant van Restaurant Tropenfauna, thans De Koningshof. Trijntje en ik hebben een dochter en een zoon. Zij hebben beiden met hun partner ook weer een dochter en een zoon. Onze kinderen wonen respectievelijk in Boxtel en Soest. Het oudste kleinkind is 4 jaar.

Na de militaire dienstplicht werkte ik ca 15 jaar bij de Rabobankorganisatie. Hiervan was ik 6 jaar Hoofd Bedrijven bij de lokale Rabobank in Grou en omstreken. Vanaf 1985 werkte ik ruim 25 jaar op verschillende locaties als accountant en vestigingsleider bij het accountantskantoor CCLB dat na enkele naamswijzigingen en fusie thans acconavm adviseurs en accountants heet.

Naast mijn dienstbetrekkingen vervulde ik diverse bestuursfuncties als voorzitter en als penningmeester bij para-commerciële verenigingen en stichtingen . Vanaf april 2014 maak ik deel uit van het bestuur van Plaatselijk Belang Oranjewoud. Sinds de laatste jaarvergadering van 24 maart ben ik penningmeester.

Ik ervaar Plaatselijk Belang Oranjewoud als een actieve vereniging die zich inzet voor het dorp. Hiervan is het contact houden met haar leden en overheidsinstanties, in het bijzonder de gemeente Heerenveen, een belangrijk onderdeel. De bewonersbijeenkomsten tonen dit reeds aan. Ook de realisatie van het wandelpaden-netwerk en bouw van een voetgangersbrug over de Prinsenwijk is tot stand gekomen mede door onze vereniging. Momenteel zijn de reconstructie en onderhoud van de wegen en fietspaden, de straatverlichting en gladheidsbestrijding belangrijke punten. Samen met mijn mede-bestuursleden hoop ik het dorp Oranjewoud en het woongedeelte van Heerenveen geflankeerd door Rijksweg – Koningin Wilhelmina weg (west) – Tolhuislaan en Oranje Nassaulaan leefbaar te houden zodat een passend en geactualiseerd woonleefklimaat blijft behouden.”

Jaap Jongedijk
Ik ben Jaap Jongedijk, geboren in 1948 te Ljouwert. Samen met mijn vrouw Hieke wonen we in (aan) de Sophia Hedwiglaan . We hebben 2 zonen en een dochter die allen buiten de provinciegrenzen wonen. Verder zijn er 3 kleinkinderen die heeel graag willen dat wij op hen passen……Buiten het oppassen heb ik nog meerdere hobbys zoals voetbal, in dit geval bestuurslid van de Stichting Vrouwenvoetbal SC Heerenveen, daarnaast ben ik trompetist/bandleider in Akkrum bij het dweilorkest BJUSTERBAARLK. Velen zullen mij dikwijls zien lopen door it Wâld . Ik ben dan bezig met de voorbereiding van de 4daagse van Nijmegen. Ik heb ruim 40 jaar bij de Rabobank gewerkt. Nu ben ik parttime, logistiek medewerker bij HE-AS op de BFweg Ik hoop dat ik mij als nieuw bestuurslid van Plaatselijk Belang verdienstelijk kan maken voor de gemeenschap.

Rob Meijnen
Sinds 1981 woon ik samen met mijn echtgenote Philippine en twee zoons, die nu al jaren uit huis zijn, aan de Marijkemuoiwei. Tot juli 2014 had ik een praktijk fysio-manuele therapie in het centrum van Heerenveen aan de Lanenburg en ben sindsdien gestopt met werken. In de 80’er jaren ben ik 6 jaar penningmeester geweest van de feestcommissie. Ik hoop dat ik als bestuurslid van Plaatselijk Belang een bijdrage kan leveren om het leven en wonen in Oranjewoud zo prettig mogelijk te houden.

Peter Bijlsma
Ik ben geboren in 1979 te Leeuwarden, opgegroeid in Dronrijp en Marum. Met veel plezier woon ik sinds 2014 in Oranjewoud aan de Prins Bernhardweg, samen met mijn vrouw Ineke. Ik werk in het Universitair Medisch Centrum te Groningen (UMCG) als verpleegkundige op de verpleegafdeling orthopedie en plastische chirurgie. Ik hou van buiten zijn, sporten en muziek maken. Ik vind het belangrijk om met de dorpsgenoten de prettige woon- en leefomgeving te behouden en waar nodig te verbeteren. Ik hoop als bestuurslid van het Plaatselijk Belang Oranjewoud hierbij mijn steentje te kunnen bijdragen.

Louwina Wijma-van Noord
Toen Rein Soet de eerste (!) contributie voor Plaatselijk Belang persoonlijk bij ons kwam innen, volgde ook de vraag of ik interesse had bestuurslid van PB te worden. Tsja, amper lid, nauwelijks een jaar woonachtig aan de Tolhuisweg en slechts ietsje langer een ‘Feanster’….en dan al in het bestuur….? Ik moest wel even wennen aan die gedachte.
Toch heb ik ingestemd: het boeit me om “iets” te kunnen betekenen in eigen leefomgeving. Mee te denken en mee te praten over zaken en ontwikkelingen in je eigen buurt is interessant. Ik heb dit eerder ervaren als raadslid en fractievoorzitter in de gemeente het Bildt, mijn geboortegemeente.
De reden dat ik als ‘klaaiklút’ vanuit St.-Annaparochie naar Heerenveen/Oranjewoud ben verhuisd is de liefde: ik ontmoette Martinus Wijma (overigens ook een ‘klaaiklút’, afkomstig uit Marrum maar al jaren woonachtig in Heerenveen). We besloten een nieuw huis te bouwen aan de Tolhuisweg 21 en zijn zomer 2016 aldaar, in eigen tuin, getrouwd. We voelen ons hier erg thuis, we wonen er met veel plezier.
Ik heb overigens mijn werk aan huis als zelfstandig tekstschrijver (“tekstwerk van noord”) en soms werk ik als interim-secretaresse. Ik hou van sport, met name zwemmen en fietsen. Even een rondje door Oranjewoud en dan een paar herten spotten, maakt mij helemaal blij. Tot slot hoop ik ook blij te worden van onze inzet voor Plaatselijk Belang van ons prachtig Oranjewoud: samen komen we verder!

Jan de Haan
Ik ben Jan de Haan, 62 jaar oud en sinds mei 2007woonachtig op landgoed Klein Jagtlust. Wij, mijn echtgenote Nel en ik, zijn daar in dienst van de Koninklijke Smilde als beheerdersechtpaar. Sinds september 2015 geniet ik van mijn vroegpensioen, daarvoor was ik 44 jaar werkzaam bij VDL bus (voorheen Berkhof en in een nog verder verleden Hainje). Daar was het ook dat ik kennismaakte met Jochem Liemburg in zijn toenmalige functie als arbeidshygiënist en ikzelf als lid van de OR commissie Veilig, Gezondheid en Welzijn.
Toen ik in de Wâldknyn enkele malen zijn oproep las dat men nog op zoek was naar een bestuurslid voor het Plaatselijk Belang heb ik besloten om mij kandidaat te stellen. Bij het Oranjewoudfestival zijn wij op onze locatie al vanaf het begin betrokken bij dit culturele gebeuren. Een groeiende, steeds meer professioneler werkende organisatie, die zoals zovele zaken tegenwoordig in onze maatschappij afhankelijk is van enthousiaste vrijwilligers. Als aanvulling hierop lijkt het me een uitdaging om samen met de bestaande groep bestuursleden (vrijwilligers!!)  proberen iets te betekenen voor het algemene belang van Oranjewoud. Gezien de verschillende onderwerpen die ik in de Wâldknyn voorbij zie komen zijn die uitdagingen er de komende tijd genoeg voorhanden.

Op de foto staan van links naar rechts boven Rob Meijnen, Jochem Liemburg, Jan de Haan, Rein Soet, Jaap Jongedijk en op de voorgrond Louwina Wijma-van Noord en Peter Bijlsma

Start typing and press Enter to search