Jaarplan 2017

Onderstaand overzicht vermeldt diverse onderwerpen waar Plaatselijk Belang in 2017 mee aan de slag of verder mee gaat. Uiteraard zullen zich gedurende het jaar ook nieuwe/andere onderwerpen aandienen.

Onderhoud lanen

De Werkgroep beheer lanenstructuur Oranjewoud heeft inmiddels een eerste inventarisatie van lanen uitgevoerd en heeft ook een eerste aanzet gegeven voor een Plan van aanpak/projectplan lanen binnen Oranjewoud. Dit zal de komende jaren verder uitgewerkt worden m.b.v. alle genoemde partijen.

Glasvezel, breedband internet

We zullen de plannen om de “witte gebieden” (= adressen zonder glasvezel en/of kabel aansluiting) in Friesland op glasvezel aan te sluiten op de voet blijven volgen.

Inrichting nieuwe op- en afritten van de A 32

We zullen de plannen m.b.t. de inrichting van de nieuwe op- en afritten van de A32 uiteraard ook op de voet volgen. Waarbij voorop staat dat we geen verkeerslichten willen en dat er speciale aandacht is voor het beperken van de geluidshinder en het voortbestaan van de ijsbaan.

Gezamenlijk overleg verenigingen in Oranjewoud

In de eerste helft van 2017 zal er een eerste oriënterende bijeenkomst worden georganiseerd met de verenigingen die binnen Oranjewoud actief zijn.

WhatsApp groepen Oranjewoud

In 2017 zal de buurt-/straatApp voor extra veiligheid in het dorp verder vorm worden gegeven.

Geocashing route

In 2017 zal de uitgedachte Geocashing route in Oranjewoud verder vorm krijgen.

Dorpsvlag Oranjewoud

PB is voornemens om in 2017 samen met stichting Brongergea op de Kaert het initiatief voor een Dorpsvlag verder uit te rollen.

Donglust terrein

PB zal in 2017 de plannen van de familie De Beaufort en de vorderingen bij de provincie en gemeente blijven volgen.

Feanetië

PB zal in 2017 het plan om een vaarroute door Heerenveen en Oranjewoud te creëren blijven volgen.

Start typing and press Enter to search