Albertine Agnesschool

De Albertine Agnesschool heeft als motto: ‘kleine school, vorstelijk onderwijs’. De Albertine Agnesschool heeft een dorps karakter met maximaal zes klassen. Kinderen uit aangrenzende woongebieden zijn eveneens welkom. De school wil het maximale uit haar leerlingen halen door het stellen van hoge doelen aan de basisvakken.

Daarnaast benut de Albertine Agnesschool de groene (vorstelijke) omgeving in het onderwijs; zo worden er bijvoorbeeld werkzaamheden in het bos gedaan door samen te werken met diverse natuurorganisaties. Tot slot vindt de school het van groot (vorstelijk) belang dat de leerlingen, leerkrachten en ouders op een respectvolle manier met elkaar omgaan.

De Albertine Agnesschool vervult in Oranjewoud ook een belangrijke sociale functie; in en rond de school worden diverse activiteiten georganiseerd, o.a. de jaarlijkse rommelmarkt.

Meer weten over de Albertine Agnesschool? Kijk op de website www.alb-agnes.nl

Rommelmarkt

Ieder jaar in april organiseert de dorpscommissie van Oranjewoud samen met onze school de jaarlijkse rommelmarkt. Deze gezellige markt levert ieder jaar weer een tal van bijzondere goederen op die te koop worden aangeboden. De opbrengst van de rommelmarkt is voor de school en de dorpsfeestcommissie.

Tijdens de rommelmarkt kunt u ook ieder jaar in onze tearoom genieten van een heerlijk kopje koffie of thee met onze zelfgebakken lekkernijen.

De opbrengst was dit jaar weer ruim 2600 euro. De helft is voor de school en de andere helft voor de dorpsfeestcommissie.

Start typing and press Enter to search