Beschermd dorpsgezicht

Het Parkgebied Het Oranjewoud is door het ministerie van OCW aangewezen als Beschermd Dorpsgezicht. Deze aanwijzing houdt in dat de cultuurhistorische waardevolle elementen in het gebied extra beschermd moeten worden.

Deze bescherming is geborgd in het bestemmingsplan en heeft onder meer betrekking op het behoud van de historische lanen-en wegenstructuur.

Start typing and press Enter to search