Ondertussen heeft de herfst net zijn intrede gedaan en zijn we weer volop aan het vergaderen. We hebben in de komende periode een aantal onderwerpen die onze aandacht vereisen.

Om jullie een idee te geven wat er op dit moment speelt en waar we het komende seizoen onder andere aan werken de volgende punten:

  • Een vernieuwde Dorpsvisie
  • Het lanen project
  • Het creëren van een centrale ontmoetingsplaats in Oranjewoud
  • Bereikbaarheid en verkeer Oranjewoud
  • De MTB route
  • Het herijken van de nieuwsflits

Ik begin trouwens met de flexibele fietspaal, dit is een reeds afgerond project. De gemeente Heerenveen heeft in gezamenlijk overleg met ons de stalen fietspalen vervangen door de zogenaamde “vergevingsgezinde” fietspalen,  in combinatie met puntmarkering en LED verlichting. De kans dat iemand tegen deze paal aan fietst is aanzienlijk verminderd en mocht er onverhoopt wel iemand tegen aan fietsen dan is er substantieel minder kans op letsel. Bij dit project hebben we de infrastructuur van het “Parklandschap Oranjewoud” in stand gehouden en de verkeersveiligheid vergroot. Dit project geldt in overleg met wethouder van Veen als pilot voor de hele gemeente.

Een vernieuwde Dorpsvisie:

Voor de vernieuwde Dorpsvisie hebben we de krachten gebundeld en trekken we samen op met Vorstelijk Oranjewoud. Hier zijn inmiddels nog meer stakeholders en belanghebbenden voor Oranjewoud bij betrokken zoals bijvoorbeeld ook het Museum en Staatsbosbeheer. Oranjewoud is inmiddels op de agenda gekomen bij de nieuwe gemeenteraad en die wil voor de komende tijd een vernieuwende overkoepelende visie zien.  De gemeente heeft tevens besloten om de nieuwe initiatieven in het gebied die er op dit moment spelen even op een laag pitje te zetten. We gaan de komende tijd samen met Vorstelijk Oranjewoud en de andere stakeholders werken aan deze nieuwe visie in overleg met verantwoordelijk wethouder Hedwich Rinkes zodat de toekomst van Oranjewoud gegarandeerd blijft op een manier waar iedereen mee kan leven.

Het lanen project

Het vorige bestuur heeft alweer een aantal jaren geleden het lanenproject geïnitieerd.  De beeldbepalende lanen voor Oranjewoud willen we blijven onderhouden en/of vernieuwen als dat nodig is zodat de cultuurhistorische waarde van Oranjewoud intact blijft.  Onze voormalige voorzitter Jochem Liemburg gaat dit in de werkgroep “lanen” nu ( na de coronatijd ) weer oppakken

Het creëren van een centrale ontmoetingsplaats in Oranjewoud

We hebben in de afgelopen tijd meerder berichten ontvangen dat onze bewoners in Oranjewoud behoefte hebben aan een centrale ontmoetingsplek.  Dit hebben we samen met Caleidoscoop onderzocht en we hebben inmiddels een locatie gevonden die geschikt zou zijn. Tjitte de Wolf van Tjaarda zou een deel van zijn grasveld (de voormalige speeltuin) beschikbaar willen stellen om zo’n ontmoetingsplaats te creëren.  We zijn dit nu aan het uitwerken maar we willen dit project eerst in een soort “light versie” proberen om te kijken of dit in de praktijk daadwerkelijk een succes kan worden en ook als een echte ontmoetingsplek gebruikt gaat worden. U hoort hier binnenkort meer over

Bereikbaarheid en verkeer Oranjewoud

Dit onderwerp heeft altijd onze aandacht omdat bereikbaarheid en verkeer een doorlopend punt is. Ook nu in combinatie met de vernieuwing van de dorpsvisie willen we meten hoeveel verkeersbewegingen en bezoekers Oranjewoud aankan. Door corona is het drukker geworden in Oranjewoud en samen met de gemeente willen we het liefst meer spreiding in het gebied. Het idee is om Oranjewoud in zones te verdelen om die spreiding te bewerkstelligen. Zoals eerder gezegd willen we geen slaapdorp van Oranjewoud maken maar ook geen “Giethoorn”.

De MTB route

De Anteagroup, het voormalige ingenieursbureau Oranjewoud, wil graag wat terug geven aan Oranjewoud vanwege hun jubileum.  Ze zijn al een tijd bezig met het initiatief om een MTB fiets- route bij Oranjewoud te bedenken. In het kader van de hierboven genoemde zone verdeling zou dit een aangename aanvulling zijn om de wandelaars en fietsers te scheiden in de bossen. Waar de route langs moet komen en hoe die er uit zou moeten zien loopt op dit moment. Wij houden u op de hoogte.

Het herijken van de nieuwsflits

We zouden als nieuw bestuur graag de nieuwsflits willen herijken. Wij hebben eigenlijk geen idee hoeveel die wordt gelezen, alleen weten we wel dat men over het algemeen heel weinig mail leest, vooral als het lange mails zijn.  Wij willen graag een oproep doen voor suggesties tot het behouden of vernieuwen van de nieuwsflits. Of misschien heeft U wel genoeg aan alleen de Wâldknyn of de website www.Oranjewoud-dorp.nl in combinatie met nieuws dat we op deze site gaan zetten in plaats van een aparte nieuwsflits.  Wij horen het graag van U middels een suggestie of kort berichtje op ons mailadres: pboranjewoud@gmail.com

 

We hebben als Plaatselijk Belang weer genoeg te doen !

Jan Hylkema,

Voorzitter Plaatselijk Belang

Recente berichten

Start typing and press Enter to search

vergevingsgezinde flexibele fietspaal