Onlangs werd in ons dorpsblad de Wâldknyn gelegenheid gegeven om mee te denken over het planten van bloembollen in ons dorp. Hieraan is buitengewoon veel gehoor aan gegeven. Zoveel zelfs dat we in overleg met de gemeente een plan de campagne hebben opgezet. Gezien het budget van Plaatselijk Belang en de praktische uitvoering van het planten van de bollen, met daaraan gekoppeld het onderhoud op de diverse plaatsen, is besloten tot de volgende actie: door P.B. zijn een 11 tal plaatsen uitgezocht welke een centrale zicht positie in ons dorp innemen. Hiermee zijn we met de gemeente nogmaals om de tafel gaan zitten. De gemeente heeft ons er op geattendeerd dat een aantal aangewezen plaatsen reeds beplant waren. De gemeente gaf echter aan dat zij niet duidelijk in beeld hebben waar in het verleden gepoot is. Komend voorjaar zal derhalve worden geïnventariseerd en in kaart worden gebracht, hoe de situatie alsdan is. Vervolgens zal opnieuw worden bekeken welke plaatsen alsnog in aanmerking komen voor beplanting. Wellicht kunnen de door jullie ingebrachte voorstellen in de toekomst alsnog gehonoreerd worden (blijven dus in portefeuille). Wel kan ik vermelden dat we voor dit jaar gekozen hebben voor 2 stroken (2x 25m2) aan de Elisabethlaan. De meeste inwoners van Oranjewoud passeren deze locatie. Wordt dus vervolgd…

Recente berichten

Start typing and press Enter to search