BuurtWhatsApp

“Beter een goede buur dan een verre vriend”
BuurtWhatsApp: ook iets voor uw buurt?

Wie kent ‘m nog? Veldwachter Bromsnor die in de tv-serie Swiebertje met regelmaat door het dorp fietste om “de orde te handhaven”? Vervlogen tijden, de veldwachters zijn er niet meer……

Waar de veldwachter vroeger nog wel eens een inbreker op heterdaad kon betrappen, kunnen wij nu met elkaar digitaal verdachte situaties signaleren en daarover elkaar én natuurlijk de politie waarschuwen. Hoe dat werkt? Dat kan met een BuurtWhatsApp.

Wat is een BuurtWhatsApp?
Een BuurtWhatsApp is een WhatsApp-groep die zich richt op het signaleren van verdachte situaties in een bepaalde wijk, buurt, dorp of stad. Het is een moderne vorm van buurtwacht. Door een BuurtWhatsApp kunt u gezamenlijk uw buurt of straat in de gaten houden en elkaar waarschuwen via de smartphone als u “onraad” signaleert. Het doel van een BuurtWhatsApp is dan ook o.a. het zorgen voor meer ogen en oren voor de politie en andere toezichthouders, die nu eenmaal niet op iedere hoek van de straat kunnen staan.

BuurtWhatsApp: handig!
Maar natuurlijk is een BuurtWhatsApp ook handig om andere berichten met je buurt uit te wisselen, bijvoorbeeld om hulp te vragen of om actuele zaken te melden. Zo werd bijvoorbeeld bij de stroomstoring in de L. Ademalaan (die inmiddels met een BuurtWhatsApp werkt) snel en adequaat gemeld bij alle deelnemers dat een kabel was geraakt door de graafwerkzaamheden in deze straat. Handig om te weten wat er aan de hand is!

Beter een goede buur dan een verre vriend
Dit spreekwoord is eens te meer van toepassing als het gaat om veiligheid en elkaar helpen. Zo zijn er cijfers bekend dat dergelijke BuurtWhatsApp-groepen inbraken voorkomen: inbraakcijfers dalen en u begrijpt: hoe meer mensen het gebruiken, hoe veiliger de buurt wordt.

Wilt u ook een BuurtWhatsApp?
Als u samen met de bewoners uit uw straat ook wel een dergelijke BuurtWhatsApp wilt, moet er uiteraard eerst geïnventariseerd worden wie mee wil doen. Informeer eens bij een aantal buurtbewoners en vraag of iemand deze actie wil coördineren. Met een mailtje rondsturen of een briefje kan men zich dan aanmelden en met welk telefoonnummer. Daarnaast is het handig om met elkaar duidelijke afspraken te maken, zoals bijvoorbeeld de BuurtWhatsApp alleen te gebruiken bij calamiteiten, onveilige situaties en hulpvragen. Het is niet de bedoeling de groep via een dergelijke App bijvoorbeeld erop te attenderen dat de slager zijn karbonades in de aanbieding heeft, om maar wat te noemen…. En bij te veel (niet-interessante) berichten bestaat het gevaar dat je een belangrijk bericht over het hoofd ziet.

Borden/stickers
Er zijn ook borden en stickers verkrijgbaar die op (lantaarn)palen kunnen worden bevestigd om inbrekers af te schrikken: dit werkt! De borden worden overigens beschikbaar gesteld door de gemeente. Als uw buurt of straat ook een dergelijk bord wenst, graag even mailen naar onze wijkmanager Rixt Wind r.wind@heerenveen.nl 

Start typing and press Enter to search