Het ontwerp voor de Oranje Nassaulaan van mei/juni 2016 sloot niet aan bij de wensen van de inwoners en Plaatselijk Belang Oranjewoud. Daarom is er een aantal grote wijzigingen in het definitief ontwerp doorgevoerd. Zo worden de afrit A32 Noord en de Stadionweg samengevoegd tot een nieuw kruispunt met een drietaks turborotonde. Verder krijgt de oostkant van de A32 een turborotonde in plaats van verkeerslichten. Aan de westkant van de A32 blijft één kruispunt met verkeerslichten.

Op 3 juli 2017 vergadert de Commissie ROM hierover en op 17 juli 2017 neemt de Gemeenteraad een besluit over het definitieve ontwerp van de afrit A32. De wens van het Plaatselijk Belang is om van het kruispunt met verkeerslichten ook een rotonde te maken. De gemeente zal daarom de komende tijd nog verder onderzoeken of het plan op dit punt nog aangepast kan worden zonder de verkeersveiligheid nadelig te beïnvloeden. Wordt vervolgd.

Recente berichten

Start typing and press Enter to search

schets van der valk