Op 14 mei hield de gemeente Heerenveen een tweede bijeenkomst voor inwoners van De Knipe, Oranjewoud, Katlijk, Mildam, Oudeschoot en Nieuweschoot. In Kwartier Noord in Katlijk was opnieuw het onderwerp van gesprek de nieuw op te stellen Omgevingsvisie door de gemeente Heerenveen. Dit betekent dat we met elkaar een antwoord moeten formuleren op de vraag: hoe moet onze omgeving er in 2030 uitzien?

Een volle zaal discussieerde verder over de thema’s die tijdens de eerste bijeenkomst op 14 maart waren ingebracht:
1. Hoe zorgen we in 2030 voor een omgeving die uitdaagt om te bewegen, maar die ook veilig en toegankelijk is?
2. Hoe zorgen we er in 2030 voor dat 40% van de energie duurzaam wordt opgewekt met maximaal draagvlak?
3. Hoe zorgen we ervoor dat het landschap in 2030 vitaal is en het cultureel erfgoed herkenbaar/beleefbaar?
4. Hoe zorgen we ervoor dat er voldoende geschikte woningen zijn voor jong en oud?
5. Hoe zorgen we ervoor dat bewoners en bezoekers op een goede manier kunnen recreëren in 2030?
6. Hoe zorgen we ervoor dat er voldoende sportaccommodaties beschikbaar of bereikbaar blijven in 2030?
7. Hoe zorgen we ervoor dat bestaande gebouwen in 2030 duurzaam en toekomstbestendig zijn?

Aan de verschillende “thematafels” werden diverse suggesties en voorbeelden benoemd die vervolgens als oplossingsrichting op een poster zijn geplakt. Aan het einde van de bijeenkomst kregen de aanwezigen de gelegenheid om met stickers hun mening over de genoemde oplossingen aan te geven. Met een groene sticker was men positief en een rode sticker betekende dat men de genoemde oplossing minder geslaagd vindt. Hierbij viel op dat er bij sommige onderwerpen best nog verschillende gedacht wordt.

U kunt in het sfeerverslag van 14 mei lezen welke ideeën naar voren kwamen over de zeven vragen. Dit leverde boeiende uitkomsten op, bekijk ze vooral op bijgevoegde poster!

De resultaten van de beide dialoogsessies (14 maart en 14 mei) worden verwerkt in een aantal toekomstscenario’s voor de gemeente Heerenveen. Deze worden in het najaar van 2019 bekendgemaakt, wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte!
Neemt u ook eens een kijkje op mijnkijkopheerenveen, waar u ook de resultaten van de andere dorpen kunt vinden.

 

 

Recente berichten

Start typing and press Enter to search