Dorpskamer

(door Alt Liemburg)

Enige weken geleden was ik bij de vergadering van plaatselijk belang Oranjewoud, in De Koningshof. Goed ik woon er wel niet, maar Oranjewoud houdt me nog steeds bezig. Een van de onderwerpen op de agenda was (weer) ‘De Dorpskamer’. Er zijn nog steeds geen positieve ontwikkelingen voor een gezamenlijk plek waar de inwoners van deze mooie plaats kunnen samenkomen. Te duur, recessie, geen investeerder, etc. Dus voorlopig zal deze ‘Dorpskamer’ er wel niet komen. Jammer eigenlijk. Te meer, daar Oranjewoud jaren een dorpskamer heeft gehad, of verenigingsgebouw, zoals dat toen heette.

Al voor 1920, toen zich in Oranjewoud een dorpskern vormde en er al meerdere gezinnen woonden, had men behoefte aan een plek, waar de verenigingen hun bijeenkomsten konden houden en waar men jaarlijkse feesten, zoals het Sinterklaas feest, kon houden.

In 1920 werd de familie Bieruma-Oosting de sponsor voor de eerste ‘dorpskamer’. Zij kochten een bestaand notariskantoor, wat in ‘De Appelhof’ stond. Toen inderdaad nog een echte boomgaard. Vervolgens lieten ze het afbreken en steen voor steen weer opbouwen aan de Krukmanslaan.

Ze noemden het gebouw ‘Rehoboth’. Wat zoiets betekent als: Ruimte, door de Heer gegeven. Ze hadden, volgens mij, zeker gevoel voor humor. Wat dat betreft zijn de rollen, door de jaren, wel wat veranderd. In die tijd sponsorden de eigenaren van ‘Oranjestein’ de gemeenschap. Tegenwoordig lijkt het omgekeerde het geval.

Het gebouw deed tevens dienst als gymnastieklokaal. Zowel voor de school als voor de gymnastiekvereniging DJS (De Jonge Spartaan). De gymleraren waren de heer en mevrouw Kamminga. Later, nadat het gebouw was afgebroken en er een mooie villa voor in de plaats kwam, ging CORK (Cor Hoekstra) er wonen. Toevallig of niet, maar hij was getrouwd met een dochter van deze Kamminga’s.

Start typing and press Enter to search