Dorpskrant “De Wâldknyn”

De dorpskrant is een uitgave van Plaatselijk Belang Oranjewoud en verschijnt drie maal per jaar: februari, juni en december. Leden van Plaatselijk Belang ontvangen De Wâldknyn gratis in de bus. Deze krant wordt voor én door de dorpsbewoners van Oranjewoud gemaakt. Daarnaast verschijnt er in het kader van het dorpsfeest een zogenoemde special, gewijd aan het dorpsfeest, de ‘feestkrante’.

Oranjewâldsters kunnen de krant gebruiken om oproepen te plaatsen of mededelingen te doen. Vanzelfsprekend worden alle evenementen aangekondigd en/of wordt er in De Wâldknyn verslag van gedaan. Ook wordt gebruik gemaakt van vaste rubrieken, zoals: de kinderpagina’s Knineblêdsje, US-aventoer, en “Mei ik jo wat freegje”, waarbij een bewoner van Oranjewoud in het zonnetje wordt gezet. En natuurlijk worden de ‘gewone’ mensen uit het dorp, die iets bijzonders hebben te vertellen, geïnterviewd. Een greep uit verschenen artikelen: Het groentevrouwtje van Oranjewoud, Pompeblêdfair, Woudsters fietsen de Alpe d’HuZes en Oranjetoerisme.

Kortom, dorpskrant De Wâldknyn is niet meer weg te denken uit Oranjewoud. Het doel, met de dorpskrant de gemeenschapszin in het dorp versterken, wordt gerealiseerd. De krant wordt breed gedragen, met veel plezier gemaakt en graag gelezen! Bovendien ziet Plaatselijk Belang het aantal leden toenemen! Tot nog toe ontvangt de redactie alleen maar positieve reacties op de artikelen in De Wâldknyn.

Ook iets te melden voor de dorpskrant?
Stuur een mailtje naar oranjewoud-krant@hotmail.com.

Terugblik
In 2009 is gestart met vergaderingen over het creëren van een eventuele dorpskrant. Na diverse oproepen meldden zich een aantal toekomstige redactieleden waaronder, tot een ieders verrassing, ook kinderen die mee vergaderen in de kinderredactie. Aanvankelijk waren het verkennende vergaderingen: wat zijn de mogelijkheden, is het financieel haalbaar enz. Een proefnummer met een in te leveren enquête werd uitgebracht. Het bleek dat de dorpsbewoners enthousiast waren over het idee van een dorpskrant en ook over het proefnummer. De redactie kreeg als het ware groen licht en kon aan de slag. Adverteerders werden gezocht en gevonden en er werd besloten het abonnement te koppelen aan het lidmaatschap van Plaatselijk Belang. Dat betekent dat u voor de prijs van 7,50 euro én lid bent van PB én een leuke krant ontvangt.

Redactie
Anneke Liemburg
Ingrid Struijk
Inge van der Ploeg
Dineke Hoekstra
Ted Willemse
Coby van der Laan

Kinderredactie:
Maren Nota
Lynn van Rooijen
Tymen Vogt

Contact:
Het abonnement van de dorpskrant De Wâldknyn is gekoppeld aan het lidmaatschap van Plaatselijk Belang Oranjewoud. Interesse? Stuur uw gegevens naar pboranjewoud@gmail.com. Of schrijf een briefje naar de penningmeester Rein Soet, Anna Charlottelaan 32, 8453 VG Oranjewoud.

Uw vragen (bijvoorbeeld inzake een advertentie), opmerkingen en ingezonden stukken kunt u mailen naar oranjewoud-krant@hotmail.com. De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden stukken in te korten of niet te plaatsen.

Start typing and press Enter to search