Tekst: Marscha van der Vlies/LC
Foto: Marcel van Kammen/LC

Droge bomen in Oranjewoud hebben door acht duikers en een stuw weer genoeg water

Een ijl bebladerde boomkroon, een brokkelige boomschors die kwetsbaar is voor plaagdieren. Door de droogte van de laatste jaren zijn de bomen in de bossen van Oranjewoud er soms slecht aan toe.

Door meer water in het Reigersbos toe te laten, krijgen de bomen de noodzakelijke opkikker. Dit is mogelijk door tussen de greppels acht duikers te plaatsen. Vrijdag 11 december jl. legde Wetterskip Fryslân de eerste aan in het gebied van 20 hectare.

Door de plaatsing van een stuw vanaf de Prinsenwijk aan de noordkant kan er water in het hoger gelegen gebied stromen. ,,Dit moet mondjesmaat gebeuren’’, zegt boswachter Manon van Wesel van Staatsbosbeheer. ,,Als er te veel in een keer komt, kunnen de bomen juist verdrinken.’’

Eerste resultaten
Van Wesel hoopt dat de eerste resultaten volgend jaar al merkbaar zullen zijn. ,,De bomen lijden nu onder de droogte. Normaal gesproken zijn ze volledig afhankelijk van regenwater en daar hebben ze hun boomwortelstelsel op aangepast. Maar de situatie is veranderd waardoor boomkronen niet meer vol in blad staan in de zomer en de schors iel is en dus vatbaar voor plaagdieren, zoals de letterzetter.’’ De situatie vormt een directe bedreiging voor de karakteristieke laanbomen in het landgoed, de paden of lanen waaraan de bomen van soms honderd jaar, staan.

Wetterskip Fryslân houdt de grondwaterstand nauwlettend in de gaten via een digitaal meetsysteem in grondwaterbuizen. Deze worden ook geplaatst en liggen op het niveau van het grondwater. ,,Als het peil hierin stijgt, dan weet je dat dit ook geldt voor de grondwaterstand’’, verklaart Wilma Nabring van het waterschap.

Het project kost 60.000 euro en wordt betaald uit de zogeheten regiodeals. De gemeente Heerenveen, Wetterskip Fryslân, Plaatselijk Belang en Staatsbosbeheer werken hierin samen.

duiker oranjewoud

De eerste duiker gaat de grond in. Annet van der Hoek (dagelijks bestuur Wetterskip Fryslan) en Jochem Liemburg (Plaatselijk belang Oranjewoud) kijken toe. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Het is het eerste project van de zogenaamde RegioDeal Zuidoost Fryslân in samenwerking met Plaatselijk Belang Oranjewoud, Staatsbosbeheer, gemeente Heerenveen en Wetterskip Fryslân.

Wandelaars in de bossen van Oranjewoud kunnen via een speciale wandelroute zien welke werkzaamheden uitgevoerd worden. Deze wandelroute is te vinden op regiodealzuidoostfryslan.nl.

Zie ook berichtgeving in Heerenveense Courant en Omrop Fryslân (inclusief filmpje).

duiker oranjewoud
Vlnr Rein Soet (PB Oranjewoud), Manon van Wesel (Staatsbosbeheer), Jochem Liemburg (Projectgroep Lanen) en Annet van der Hoek (Wetterskip Fryslân)
Recente berichten

Start typing and press Enter to search

'Gezigt op de landhuizen Oranjewoud en Oranjestein'