Een dezer dagen ploft de nieuwe Wâldknyn op de mat dan wel in de brievenbus van de leden van Plaatselijk Belang Oranjewoud. Deze keer wordt de dorpskrant vergezeld door een enquêteformulier: de Enquête Dorpsvisie Oranjewoud. Deze enquête is opgesteld naar aanleiding van de diverse onderwerpen die tijdens het Inloopuur (januari 2020 in Hof van de Koning) naar voren kwamen.

Verspreiding van de enquête gebeurt huis-aan-huis: zowel leden als niet-leden worden van harte uitgenodigd de enquête in te vullen en in te leveren, uiterlijk 31 maart 2021. Er zijn 5 inleveradressen, verspreid in het dorp:

Vice-voorzitter Folkert Sinnema, Koningin Julianaweg 90, Oranjewoud
Secretaris Fred van den Hoogen, Prinses Margrietlaan 2, Oranjewoud
Penningmeester Rein Soet, Anna Charlottelaan 32, Oranjewoud
Oud-voorzitter Jochem Liemburg, Marijke Muoiwei 12, Oranjewoud
Oud-bestuurslid Louwina Wijma-van Noord, Tolhuisweg 21, Heerenveen

Als u meer enquêteformulieren nodig hebt, bijvoorbeeld voor één of meer gezinsleden of u bent de enquête kwijtgeraakt, dan kunt u de enquête hier ook downloaden en printen.

Dank voor uw medewerking!

enquête dorpsvisie oranjewoud

 

Recente berichten

Start typing and press Enter to search

actie perenbomverenigingen