Wat vindt u belangrijk voor de toekomst van gemeente Heerenveen?

Gemeente Heerenveen werkt aan een Omgevingsvisie. Deze visie beschrijft hoe we in de toekomst onze leefomgeving willen inrichten, gebruiken en beheren. Wat vindt u belangrijk voor uw leefomgeving?

In een eerder stadium hebt u als inwoner van de gemeente Heerenveen al mee kunnen denken over ideeën voor uw wijk of dorp tijdens een van de meerdere dialoogavonden. Uit deze gesprekken kwamen dilemma’s naar voren die de gemeente Heerenveen nog graag aanvullend aan u wil voorleggen.

Misschien bent u niet bij eerdere bijeenkomsten geweest; dat is geen probleem, maar geef dan juist nu uw mening. Met een aantal korte vragen levert u een belangrijke bijdrage aan de gezamenlijke visie die door de gemeenteraad van Heerenveen wordt vastgesteld.

De vragenlijst vindt u op www.mijnkijkopheerenveen.nl.

Geeft u ook uw mening? Invullen kan van 14 april tot en met 3 mei 2020.

Recente berichten

Start typing and press Enter to search

hartslagnuaanbrengen slijtlaag