Dit is géén “Te land, ter zee en in de lucht”, maar de titel van het discussieplatform (online) over het Actieplan Fiets. Hiermee wil de gemeente Heerenveen ideeën ophalen van u als inwoner van de gemeente over fietsen. Doel is het fietsen in de gemeente aantrekkelijker te maken.

Wat vindt u van fietsen in onze gemeente?
Ervaart u knelpunten of gevaarlijke situaties als u fietst? Hebt u suggesties hoe het misschien anders kan? Of hebt u andere onderwerpen over het fietsen die de gemeente mee moet nemen?

Praat ook mee! Voor het discussieplatform moet u zich eerst wel even aanmelden. Dit gaat heel eenvoudig. Na aanmelding ontvangt u binnen 24 uur een e-mail met een link naar het platform waar u uw mening kunt geven. Meedoen kan tot en met 5 november. Uw input wordt meegenomen in de uitwerking van het Actieplan Fiets.

Denkt u ook mee?
De gemeenteraad heeft onlangs het ambitieniveau voor fietsen in de gemeente Heerenveen bepaald: zilver met een gouden randje! Maar wat houdt dat precies in? De gemeente betrekt u graag bij de uitwerking van deze ambitie, om zo invulling te geven aan het Actieplan Fiets. Graag hoort de gemeente van ú, hoe ú de toekomst van Heerenveen ziet als het gaat om fietsen. Dit gebeurt via een online platform, genaamd ‘Fiets ‘m erin’’. Adviesbureau Mobycon begeleidt het online platform en verwerkt de opbrengsten hiervan. Wat is uw bijdrage? Denkt u ook mee? Ga naar www.heerenveen.nl/actieplanfiets en meld u aan, meedoen kan t/m 5 november.

Wat is het Actieplan Fiets?

Als mensen meer gaan fietsen, dan heeft dit een positieve uitwerking op de omgeving waar ze fietsen. Ook levert dit maatschappelijke voordelen op. Daarom wil de gemeente fietsen in de gemeente Heerenveen prettiger maken voor iedereen en het gebruik van de fiets nóg meer stimuleren. Het Actieplan Fiets geeft straks antwoord op de vraag hoe dit wordt gedaan: waardoor wordt fietsen in het buitengebied prettiger? En wat is nodig om recreatief fietsen in de gemeente Heerenveen aantrekkelijker te maken? Het Actieplan Fiets is een totaalplan voor de gemeente Heerenveen waar de komende jaren aan wordt gewerkt. Hierin is een uitvoeringsprogramma opgenomen, met investeringen op de korte en de lange termijn.

Hoe verder?

Tot en met 5 november 2020 haalt de gemeente alle ideeën, meningen en suggesties op. Daarna wordt het Actieplan Fiets verder uitgewerkt. Het online platform levert input voor het uitvoeringsprogramma. Begin 2021 wordt dit uitvoeringsprogramma gepresenteerd aan de gemeenteraad. Vervolgens stelt de gemeenteraad de investeringen vas en daarna kunnen de maatregelen worden uitgevoerd. Wilt u op de hoogte blijven van de stand van zaken? De gemeente houdt dit bij op www.heerenveen.nl/actieplanfiets.

Nieuwsgierig? Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente.

actieplan fiets

 

Recente berichten

Start typing and press Enter to search

glasvezel buitengebied