Op 1 december 2020 hebben burgemeester en wethouders van Heerenveen besloten mee te werken aan gaswinning bij Nieuwhorne, locatie Vogelweide. Tegen dit besluit van B&W kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alleen een belanghebbende die om een zwaarwegende reden niet heeft kunnen reageren op de ontwerpplannen, kan beroep instellen.

Precieze informatie over het instellen, is te vinden in de publicatie in de Heerenveense Courant en de Staatscourant.

De plannen liggen ter inzage vanaf vrijdag 11 december gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis. Daarnaast kunnen de stukken ook worden ingezien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

gaswinning locatie nieuwehorne locatie gaswinning nieuwehorne

gaswinning nieuwehorne

Recente berichten

Start typing and press Enter to search