Voor het behoud van de statige eiken- en beukenlanen in Oranjewoud heeft de gemeenteraad van Heerenveen 22 juni jl. 70.000 euro beschikbaar gesteld.

Het is een eerste aanzet, in afwachting van een groot beheerplan. Het geld is vrijgespeeld tijdens de begrotingsraad, op voorspraak van Gemeentebelangen Heerenveen (GBH). Het bedrag lag al een tijdje ongebruikt op de plank van Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik. Alleen het CDA stemde tegen het voorstel. De andere fracties waren voor.

Heerenveen heeft binnen de gemeentegrenzen 52 kilometer aan beuken- en eikenlanen, wist Ben Brouwer van GBH. Een groot deel ervan valt binnen het Beschermd Dorpsgezicht Oranjewoud. Veel van de oude laanbomen zijn meer dan honderd jaar oud. Een deel is aan vervanging toe. Geld daarvoor is er niet.

Door Plaatselijk Belang Oranjewoud, de gemeente, de Bosgroep, Staatsbosbeheer en Oranjestein wordt gewerkt aan een plan van aanpak om het bijzondere gebied vitaal te houden. Daarin komt ook aandacht voor de waterhuishouding. De nu vrijgespeelde 70.000 euro is bedoeld ,,als start naar de toekomst’’, zei raadslid Brouwer. ,,Zodat we over twee eeuwen nog steeds van dit gebied kunnen genieten.’’

Wethouder Hans Broekhuizen benadrukte dat uitvoering van een totaalplan wordt becijferd op wel ,,tonnen tot diep in de miljoenen’’, maar hij kon de geste waarderen. Over enkele maanden wordt meer duidelijk over het lanenplan.

(bron: Leeuwarder Courant)

Recente berichten

Start typing and press Enter to search