Op donderdag 21 november a.s. wordt de 3e en laatste Dialoogsessie voor de Omgevingsvisie gehouden. Deze visie beschrijft in grote lijnen wat we met elkaar belangrijk vinden voor de toekomst van de fysieke leefomgeving. Het gaat bijvoorbeeld om zaken als wonen, werken, ondernemen, welzijn en duurzaamheid.

De bijeenkomst op 21 november a.s. is een vervolg op de bijeenkomsten van 14 maart en 14 mei. Op 14 maart is een inventarisatie opgesteld van problemen die zich in de toekomst mogelijk voordoen in onze omgeving. Op 14 mei zijn voor deze problemen diverse “oplossingsrichtingen” besproken die de gemeente Heerenveen vertaalt in een aantal toekomstscenario’s. Deze worden op 21 november a.s. voorgelegd aan u als inwoner én het is de bedoeling dat we met elkaar dan een koers kiezen!

Wilt u hierover meepraten en meebeslissen? Kom dan op 21 november, 19.00 uur naar de Dialoogsessie. De locatie wordt nog bekend gemaakt.

Op www.mijnkijkopheerenveen.nl vindt u alle informatie over de Omgevingsvisie.

praten over de omgevingsvisie heerenveen

Recente berichten

Start typing and press Enter to search

AEDtraining OranjewoudAEDtraining Oranjewoud