Bij een hulpvraag over wonen, welzijn en zorg kunnen inwoners in de gemeente Heerenveen terecht bij de meitinkers. Heerenveense inwoners die een gesprek hebben gehad met een meitinker zijn zeer tevreden over deze dienstverlening. Dit blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek dat inwoners de afgelopen maanden hebben ingevuld. Met ieder verslag van een gesprek ging er een anoniem in te vullen enquête mee.

Het doel van dit cliëntervaringsonderzoek is het meten van de bereikbaarheid, de behandeling van de vraagsteller en de tevredenheid van de dienstverlening van de meitinkers. In totaal kwamen er van de 728 verstuurde vragenlijsten 404 ingevuld terug.

“De resultaten van dit onderzoek laat zien dat wij zeer tevreden kunnen zijn over het werk van onze meitinkers. De toegang tot zorg is door de meitinker lokaal en laagdrempelig georganiseerd. Wij merken dat deze vorm tot hoge tevredenheid leidt bij de inwoners”, aldus wethouder Jelle Zoetendal.

Fijn contact en snel oppakken hulpvraag

Verreweg de meeste van de inwoners die aan het onderzoek meededen vonden dat het contact met de meitinker zeer prettig verloopt. 93,8% van hen voelde zich dan ook op zijn gemak tijdens het gesprek met de meitinker. Ook was men erg tevreden over het tijdig in behandeling nemen van de hulpvraag: 92,1% van de deelnemers is binnen drie weken door de meitinker geholpen. Veel inwoners hebben aangegeven alle vragen aan de meitinker te kunnen stellen: 92,3% van alle deelnemers gaf aan positief te zijn over het gesprek met de meitinker.

Cliëntondersteuning

Het blijkt dat niet iedereen met een hulpvraag wist dat zij iemand bij een gesprek met een meitinker kunnen vragen. Een familielid, de buren of een onafhankelijke persoon kan als ‘cliëntondersteuning’ bij zo’n gesprek aansluiten. Inmiddels weet 70,3% dit wel. 63,8% van de gesprekken met de meitinker zijn dan ook in aanwezigheid van een derde gevoerd. Een kanttekening hierbij is dat 21% van de deelnemers aan het cliëntonderzoek het niet aan de orde vond om hiervan gebruik te maken. Vervolg Het is de bedoeling om twee keer per jaar zo’n onderzoek te houden. Met de uitkomsten van deze continue meting kunnen de meitinkers de inwoners op langere termijn (nog) beter van dienst zijn.

Recente berichten

Start typing and press Enter to search