Al eerder hebben we het naar voren gebracht: PB wil graag ideeën ophalen voor een nieuwe toekomstvisie. De huidige Dorpsvisie van Oranjewoud (2008-2020) moet worden geactualiseerd. Dit betekent dat we met elkaar even stilstaan bij de vraag: hoe moet Oranjewoud er over circa 20 jaar uitzien? U als inwoner van Oranjewoud krijgt de komende tijd de kans om antwoord te geven op deze vraag.

Uw meepraten en meedenken is van grote waarde bij het opstellen van een nieuwe Dorpsvisie. Dit gebeurt overigens in nauwe samenwerking met de gemeente Heerenveen. De gemeente wil namelijk graag dezelfde vragen en antwoorden meenemen in een nieuwe Omgevingsvisie. Dat is een toekomstvisie voor de hele gemeente Heerenveen en dus voor alle dorpen en wijken van Heerenveen.

De gemeente organiseert hiervoor een aantal bijeenkomsten waarvan de eerste op donderdag 14 maart a.s. plaatsvindt om 19.00 uur in Tjaarda Oranjewoud. Het bestuur van Plaatselijk Belang Oranjewoud ontving onlangs een brief van de gemeente Heerenveen over het meepraten over de toekomst (zie ook eerdere berichten) van onze leefomgeving. De volledige tekst vindt u hierna:

“Beste dorpsvereniging,

Hoe ziet uw dorp of wijk erover twintig jaar uit? Veranderingen gaan nu sneller dan ooit. Het lijkt ver weg. Maar we moeten nu al nadenken over de toekomst om tijdig de juiste keuzes te kunnen maken.

Ja, ik wil meer starterswoningen, meer levendigheid én natuur!
Werk mee aan dat toekomstbeeld voor Heerenveen en doe tegelijkertijd inspiratie op voor een eigen dorpsvisie. Waar staan zonneparken? Rijden we allemaal in elektrische auto’s? Hebben we voldoende starterswoningen of juist woningen passend voor onze ouderen? Economische groei of natuur? Is er voor alles een plek in Heerenveen? Allemaal vragen die een plek moeten krijgen in het toekomstbeeld die de gemeente Heerenveen samen met inwoners, bedrijven en instellingen gaat maken.

Denk mee!

De keuzes die we nu maken, zijn van invloed op de toekomst van onze mooie gemeente en van uw dorp. Daarom willen we graag van u weten: wat vindt ú waardevol? Wat leeft er in uw buurt, uw dorp en in het landelijk gebied daaromheen? Welke kansen en knelpunten ziet u? Wat pakt u in uw dorp of wijk op, en waarbij ziet u een rol voor de gemeente? We gaan graag met u in gesprek.

Wanneer?
De eerste bijeenkomst vindt plaats op 14 maart om 19:00 uur in Hotel Tjaarda, Koningin Julianaweg 98, Oranjewoud. Daarna vinden er meerdere bijeenkomsten plaats over deze veranderingen en de toekomst. Namelijk in mei en in het najaar van dit jaar.

Een specifieke uitnodiging voor deze eerste bijeenkomst, met het uitgewerkte programma, volgt. Wij zorgen in ieder geval voor inspirerende interviews met bewoners uit de buurt, de nodige informatie over veranderingen in de uw dorp/wijk en de voorbereiding van brainstormtafels.

Omgevingsvisie: de toekomst van Heerenveen
De officiële naam voor dit toekomstbeeld is de Omgevingsvisie; een document dat iedere Nederlandse gemeente wettelijk verplicht is te maken en waarin beschreven staat welke opgaven we zien en hoe we daar mee om willen gaan. In de Omgevingsvisie staat de leefomgeving centraal en komen thema’s als wonen, werken, ondernemen, gezondheid en duurzaamheid aan de orde.

Meer informatie?
Meer informatie kunt u vinden op de website van de gemeente Heerenveen.
Hier kunt u zich binnenkort ook opgeven voor de nieuwsbrief.

Heeft u vragen?
Vragen kunt u stellen via visie@heerenveen.nl

We zien u graag op 14 maart.

Met vriendelijke groet, Jeroen Stegeman – Projectleider Omgevingsvisie Heerenveen”

 

Recente berichten

Start typing and press Enter to search

logo Plaatselijk Belang Oranjewoud