Op 25 december 2017 is Ben Brouwer overleden. Hij werd 62 jaar. Ongeveer 7 weken geleden kregen we te horen dat Ben ongeneeslijk ziek was, het lijkt net gisteren.

Ben kwam in 2006 in het bestuur van Plaatselijk Belang Oranjewoud en volgde in 2007 Heinze Gaastra op als voorzitter. Er wachtte meteen een uitdagende klus, namelijk de uitvoering van de met vereende krachten opgestelde dorpsvisie. Onder de bezielende leiding van Ben werden de prachtige ideeën verder opgepakt in de stuurgroep en vele werkgroepen. Zo was het hele dorp er mee bezig, maar Ben hield overzicht en wist alles in goede banen te leiden.

Ben had duidelijke standpunten die hij met hand en tand kon verdedigen. De bestuursvergaderingen duurden daarom soms lang, want Ben en zijn praatstoel waren vrienden. Gelukkig heeft de gezelligheid er nooit onder geleden.

Ben bezocht regelmatig het gemeentehuis om aldaar de Wâldster aangelegenheden te bepleiten. Hij was kritisch maar altijd constructief. Later kwam Ben zelf in de gemeenteraad. Ook deze taak heeft hij met passie ingevuld en waar het even kon met extra aandacht voor Oranjewoud.

Bij zijn afscheid als voorzitter van PB in 2010 (vanwege zijn vertrek naar Amerika voor een aantal jaren) werd gezegd dat Ben “aan een soort positieve ADHD lijdt”; dit vanwege mailberichten op rare tijdstippen en omdat Ben over een tomeloze energie beschikte. Zijn rol als voorzitter werd toen gekarakteriseerd als BB: naast Ben Brouwer stond dit voor Betrokken en Bevlogen.

Bevlogen was Ben zeker voor het dorp Oranjewoud, samen met zijn vrouw Ellen. Echte Wâldsters en altijd in voor een feestje, in een organisatierol dan wel in het meedoen. Zo presenteerde Ben bijvoorbeeld jarenlang het kerstboomwerpen op Oudejaarsdag.

En zo zullen we Ben herinneren: een fijne man met brede interesse die altijd voor een ander klaar stond. Je deed nooit een vergeefs beroep op hem.

De manier waarop Ben zich inzette voor Oranjewoud is voor ons een blijvende inspiratie. We verliezen in hem een waardevolle dorpsvriend. We zullen hem missen!

Ellen, Amber, Iris en de kleinkinderen Tigo en Milan, gecondoleerd met dit verlies. Wat is Ben en jullie weinig tijd gegund na de onheilstijding van enige weken geleden. Wij wensen jullie veel sterkte.

Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Oranjewoud,

Jochem Liemburg, voorzitter.

Oranjewoud, 27 december 2017

Recente berichten

Start typing and press Enter to search