Informatie gaswinning

Op woensdag 29 november 2017 van 16.00-20.00 uur wordt een informatieavond voor omwonenden gehouden in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen. Deze avond is voor iedereen gratis te bezoeken. Specialisten van het ministerie van EZ, TNO en Vermilion zijn aanwezig om vragen van een ieder te beantwoorden.

De gemeente Heerenveen heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Oranjewoud geïnformeerd over de stand van zaken gaswinning met het navolgende bericht:

Informatieavond Ministerie EZ over winningsplan Langezwaag 3
Om iedereen goed te kunnen informeren over het winningsplan Langezwaag heeft het ministerie van EZ  in overleg met de gemeente Heerenveen een datum gekozen waarop de informatieavond voor omwonenden georganiseerd gaat worden. Deze zal plaatsvinden op woensdag 29 november 2017 van 16.00 – 20.00 uur. De locatie van deze informatieavond zal zijn in het Abe Lenstra Stadion te Heerenveen. De opzet van de avond betreft een informatiemarkt met posters van het ministerie van Economische Zaken, TNO en Vermilion. Tevens zullen specialisten aanwezig zijn die vragen kunnen beantwoorden van aanwezigen. De informatieavond is publiekelijk toegankelijk en kent een vrije inloop vanaf 16.00 uur. Vanuit het ministerie is hierover inmiddels contact geweest met PB De Knipe en de wijkraad Skoatterwâld.

Raadscommissievergadering 19 oktober jl.
Tijdens deze vergadering heeft het merendeel van de fracties het gevoelen uitgesproken niet in te stemmen met een planologische procedure voor gaswinning in Nieuwehorne en verdubbeling van de gasleiding. De fracties van VVD en GBH waren voor de planologische procedure.
Het gespreksonderwerp voor deze vergadering is hieronder toegevoegd. https://www.gemeenteraadheerenveen.frl/nc/vergaderingen/document/document/02_agenda_commissoriaal_16-10-17.pdf/via/itemattachmentlocal%3A4770.html

Het college van B&W zal nu een besluit nemen over de vergunningprocedure met betrekking tot de genoemde onderwerpen. Wanneer dit exact plaats gaat vinden is nog niet bekend. Wij informeren u  zo spoedig mogelijk over dit besluit.

We proberen de gemeentelijke website met betrekking tot gaswinning zo volledig mogelijk te krijgen en te houden. U kunt de website vinden via de volgende link: https://www.heerenveen.nl/actueel/gaswinning-onder-heerenveen/

Tot zover de actuele informatie. Als er nog vragen zijn dan horen we dat graag.

Namens het gemeentelijk gas-team,

Annie Stelma-Prikken
Wijkmanager gemeente Heerenveen

Recente berichten

Start typing and press Enter to search

aardgas Langezwaag