Heeft u tijdens de dialoogsessies van 2019 meegedacht over de toekomst van uw leefomgeving? Uw waardevolle inbreng is gebruikt bij het opstellen van de Omgevingsvisie. In de tussentijd heeft de gemeenteraad een koersdocument vastgesteld en op basis daarvan is een ontwerp-Omgevingsvisie gemaakt. Over deze ontwerp-Omgevingsvisie horen college en raad graag uw mening. Daarom nodigt de gemeente Heerenveen u uit voor een digitale informatieavond voor inwoners op dinsdag 2 maart om 19.30 uur. Tijdens deze avond vertelt de gemeente meer over de Omgevingsvisie. Daarnaast komen bewoners aan het woord én u kunt vragen stellen.

Wilt u als inwoner meer weten over deze Ontwerp-Omgevingsvisie? Luister en praat dan ook mee op 2 maart. Meld u aan via visie@heerenveen.nl.

Ontwerp-Omgevingsvisie, wat houdt dat in?

In de ontwerp-Omgevingsvisie van de gemeente Heerenveen staan de toekomstige ontwikkelingen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Onderwerpen als landschap, wonen, verkeer, water, milieu, erfgoed, duurzame energie, gezondheid en economie komen aan bod. Het gaat om een visie voor de lange termijn, uitlopend tot 2030-2040.

In de Omgevingsvisie zijn per gebied kaders opgenomen voor (bouw)plannen die niet passen binnen het toekomstige Omgevingsplan (nu nog bestemmingsplan). Daarmee geeft de visie per gebied richting aan de bescherming en ontwikkeling van de leefomgeving.

Reageren?

Iedereen mag een zienswijze geven over de ontwerp-Omgevingsvisie. Van vrijdag 19 februari tot en met donderdag 1 april ligt de visie ter inzage. Kijk op www.mijnkijkopheerenveen.nl voor meer informatie en hoe u kunt reageren. Alle reacties worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Voor de zomer stelt de raad de definitieve Omgevingsvisie vast.

omgevingsvisie

 

Recente berichten

Start typing and press Enter to search

cursus politiek actiefOranjewoudfestival 2021