Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met een nieuw bestemmingsplan (voorontwerp) voor de buitenplaats Klein Jagtlust, Koningin Julianaweg 73 te Oranjewoud. Het bestemmingsplan geeft verruiming aan de gebruiks- en bouwmogelijkheden van de buitenplaats. Zo worden culturele (bedrijfs-)activiteiten toegestaan en komt er enige ruimte voor uitbreiding van de bebouwing. In het bestemmingsplan is ook het woonhuis Prins Bernhardweg 10 meegenomen.

Inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan kan, met ingang van vrijdag 18 februari 2022 tot en met donderdag 17 maart 2022, worden ingezien:

  • bij de receptie van het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen, op afspraak tijdens openingsuren. Hiervoor kunt u bellen met nummer 140513;
  • op heerenveen.nl. Type in het zoekvak: “ter inzage”;

 Inspraak

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of per e-mail inspreken op het voorontwerpbestemmingsplan.

  • Schriftelijke reacties moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders van Heerenveen, Postbus 15.000, 8440 GA HEERENVEEN.
  • E-mails kunnen worden gezonden aan inspraak@heerenveen.nl, onder vermelding “Klein Jagtlust”.

Copyright foto: KleinJagtlust 

Ter info leest u hier wat de Leeuwarder Courant onlangs berichtte over deze uitbreidingsplannen.

Recente berichten

Start typing and press Enter to search

in het donker zie je meeenergiecoach jinke