De gemeente Heerenveen is momenteel bezig met een nieuw (hernieuwd) Gemeentelijk Verkeers-en Vervoer Plan (GVVP). In de afgelopen maanden was het bestuur van Plaatselijk Belang Oranjewoud ook betrokken bij de Klankbordgroep. Deze Klankbordgroep bestond uit wijkraden en besturen van PB’s van andere dorpen. Tijdens de bijeenkomsten kregen we de gelegenheid om aan te geven wat we op verkeersgebied belangrijk vinden. Daarnaast hebben we gemeld waar problemen worden ervaren en konden we onze ideeën met anderen delen.

inspraak GVVP PB Oranjewoud

Deze input van de deelnemers van de Klankbordgroep is verwerkt in een ontwerp-rapport; alle deelnemers van de Klankbordgroep konden hierop nog wijzigingen doorgeven. Omdat een aantal – in onze ogen relevante – aanvullingen niet waren verwerkt, hebben we nog gebruik gemaakt van de officiële inspraakprocedure.

De schriftelijke inspraakreactie hebben we ingediend bij het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Heerenveen. B&W heeft inmiddels een advies geschreven voor de Gemeenteraad. Op 17 december a.s. besluit de Raad hierover.

 

 

Recente berichten

Start typing and press Enter to search