De Uitdaging: ‘Heldere hemel creëren bij knelpunten’

HEERENVEEN – In de rubriek De Uitdaging portretten van mensen met een bijzonder verhaal en de uitdaging in hun leven. Deze keer Jaap Jongedijk, voorzitter van Plaatselijk Belang Oranjewoud.

Sinds 20 jaar woont Jaap Jongedijk (70) in Oranjewoud. Zo lang hij er woont, is hij al lid van Plaatselijk Belang Oranjewoud. ,,Mijn hele leven heb ik bestuursfuncties gehad. Ik ben onder andere twaalf jaar voorzitter geweest van de supportersclub van SC Heerenveen en zeven jaar voorzitter van de Fryske Krite”, zegt Jaap Jongedijk.

Tussendoor was Jongedijk ook al eens gepolst voor de rol van penningmeester in het bestuur van Plaatselijk Belang Oranjewoud. ,,Maar ik heb altijd in het geldwezen gezeten en had een broertje dood aan zulke functies. Toen ik stopte bij de Fryske Krite, vroegen ze mij nog een keer, maar als algemeen lid. Daar heb ik toen ‘ja’ tegen gezegd. Vorig jaar stopte de toenmalige voorzitter. Ik werd toen ad interim voorzitter en omdat er nog geen opvolger gevonden is, is er besloten dat ik nu voorzitter ben met de restrictie dat ik direct pas op de plaats maak als er een kandidaat gevonden is.”

voorzitter PB Oranjewoud

Jaap Jongedijk is voorzitter van Plaatselijk Belang Oranjewoud. (© Mieke van Veen

Op- en afritten
Plaatselijk Belang Oranjewoud heeft ruim 500 leden. ,,Dat aantal op 600 gezinnen laat volgens mij zien dat de betrokkenheid groot is.” Waar Plaatselijk Belang zich mee bezighoudt, is omvangrijk. Een recent onderwerp is de situatie rondom de op- en afritten van de A32.

,,Wij waren in de gelukkige omstandigheid dat wij iemand in de woonplaats hebben die verkeerszaken doet bij Arriva. We hebben hem gevraagd of hij wil meedenken. Dat heeft hij op een constructieve manier gedaan. Ons voorstel was om een stop- of doorstroomlicht te plaatsen. Dat licht functioneert dan alleen als er zoveel toevoer gemeten is dat er even gestopt moet worden. Het staat nog in de week, maar ik heb heel goede hoop dat zoals wij het voorgesteld hebben, dat dat doorgaat.
Daar zal op korte termijn meer duidelijkheid over komen.”

Lanen
,,We hebben ook een commissie Lanen die zich bezighoudt met het bijhouden en onderhouden van de lanen in Oranjewoud. Die lanen hebben van oudsher een bepaalde structuur, maar een aantal zijn overwoekerd.” Daarom heeft Plaatselijk Belang contact met de landeigenaren, maar ook met Staatsbosbeheer. ,,Dit om er weer structuur in te krijgen.” Het is een doorlopend project dat niet binnen tien jaar klaar is. Momenteel is men bezig met het inventariseren van hoeveel bomen er zijn per laan, welke weg zouden kunnen en welke ziek zijn. Er zijn ook lanen die helemaal dichtgegroeid zijn. Die wil Plaatselijk Belang weer in oude eer herstellen.

Trots
Waar de voorzitter trots op is, is de aanpassing van de de Koningin Julianaweg. ,,Dat was echt een racebaan. Er zijn nu voorzieningen getroffen dat men langzamer zou moeten gaan rijden. Of dat gebeurt, is punt twee. De gemeente heeft daar aan meegewerkt en heeft getracht om een oplossing te vinden. Ik vind het best knap dat dat ons gelukt is na zoveel jaar.”

Ook is Jongedijk trots op een een aantal kunstprojecten binnen het dorp. ,,Dat is onder andere het Oranjewoud Festival waar wij in participeren. Dat komt niet bij ons vandaan, maar ondersteunen we wel. En er is een beeldje geplaatst aan de Prins Bernhardweg.”

Snelheidsverlaging
Tegenvallers zijn er ook. Plaatselijk Belang zou graag zien dat op de A32, het deel dat door Heerenveen en omliggende dorpen gaat, de maximale snelheid wordt verlaagd van 130 naar 100 kilometer per uur. ,,Maar daar krijgen we al jaren nul op rekest. Die verlaging zou de geluidsoverlast verminderen. Onlangs kregen we nog een brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat dat het zo blijft zoals het nu is. We laten het nu even rusten.”

Wandelen
,,Het mooie aan Oranjewoud is dat het hier gewoon heel relaxt wonen is. Je hebt het voetbalstadion in de buurt, het ijsstadion, er is een ijsbaantje en de bossen zijn vlakbij. Je kunt hier heerlijk wandelen.” In de bossen is vorig jaar ook een geocacheroute uitgezet. ,,Je loopt dan met een gps naar een bepaald punt, daar voer je een opdracht uit of daar ligt iets. Daarmee vind je de volgende locatie. Op het eind moet je een bepaald woord vormen. Je wint niks, maar het is gewoon de uitdaging.”

Dorpshuis
Als Jongedijk naar de toekomst kijkt van Oranjewoud, dan zou er volgens hem weinig veranderen. ,,Het is volgebouwd. In die zin is Oranjewoud klaar.” Wel zou hij graag zien dat er een dorpshuis komt. ,,Een lokaal waar je je vergaderingen zou kunnen hebben, zonder de aanwezige horeca – Tjaarda en De Koningshof – te benadelen.” Daarnaast is eenzaamheid een onderwerp waar Plaatselijk Belang zich voor probeert in te zetten door het organiseren van koffieochtenden en staat er een sportproject op de planning. Met dit project wil Plaatselijk belang ervoor zorgen dat mensen die niet aan sport doen, de kans krijgen om te bewegen.

Van niets naar iets
,,Mijn uitdaging is om waar knelpunten zijn, om daar weer een heldere hemel te creëren. Om ook mee te denken met de bevolking. Zo is de Lollius Ademalaan helemaal geherstructureerd in samenspraak met de aanwonenden. Het was een rommeltje, maar het is nu een keurige laan geworden.”

Als voorzitter loopt Jongedijk nu tegen dingen aan waar hij normaal niet zo snel bij stil zou staan. ,,Het lanenplan bijvoorbeeld. Ik zie ook wel dat bepaalde lanen zijn dichtgegroeid, maar zou niet zo snel denken: ‘Kunnen we daar samen iets met Staatsbosbeheer en de provincie aan doen?’ Dat soort dingetjes. Net als die verkeerssituatie. Kunnen we dat met z’n allen oplossen? Dat is de uitdaging: van niets naar iets.”

(Tekst Mieke van Veen)