Jaarplannen

Jaarplan 2018

Plaatselijk Belang gaat in 2018 (verder) aan de slag met onderstaande zaken. Daarnaast zullen zich gedurende het jaar waarschijnlijk ook nog andere onderwerpen aandienen.

Onderhoud lanen

Net als vorig jaar gaan we als Plaatselijk Belang samen met de verschillende eigenaren door met de Werkgroep beheer lanenstructuur Oranjewoud. Inmiddels ligt er een Plan van Aanpak en zijn er een tweetal inventarisaties/onderzoeken  aanbesteed aan externe bureaus. Dit betreft een historisch onderzoek en een onderzoek naar de staat en vitaliteit van de verschillende lanen.

Inrichting nieuwe op- en afritten van de A 32

De inrichting van de nieuwe op- en afritten van de A32 begint vorm te krijgen. Dankzij Plaatselijk Belang zijn de meeste van de aanvankelijk geplande verkeerslichten niet meer aan de orde. We zijn nog bezig om mogelijkheden te zoeken om ook de laatste kruising – waar nog verkeerslichten gepland staan – aan te passen, zodat er totaal geen verkeerslichten nodig zijn.

Gezamenlijk overleg verenigingen in Oranjewoud

In 2017 is er een eerste oriënterende bijeenkomst georganiseerd met de verenigingen die binnen Oranjewoud actief zijn. Dit is als zeer positief ontvangen en zal ook in 2018 een vervolg krijgen.

Donglust terrein

PB zal in 2018 de plannen van de familie De Beaufort en de vorderingen bij de provincie en gemeente blijven volgen.

Feanetië

PB zal in 2018 het plan om een vaarroute door Heerenveen en Oranjewoud te creëren blijven volgen.

Gaswinning

Hoewel we als Plaatselijk Belang hier geen echte invloed op hebben en de Gemeente nu zijn rol hierin heeft genomen, blijven we ook de ontwikkelingen met betrekking dit onderwerp kritisch volgen.

Vervolg Wijkscan

Ook in 2018 zullen we samen met Caleidoscoop en de andere deelnemende instellingen mogelijkheden blijven onderzoeken om de sociale cohesie binnen ons dorp te bevorderen.

Brievenbus / Mededelingenbord 

De mogelijkheden voor het verplaatsen de brievenbus en het mededelingenbord in de L.A. laan zullen nader worden onderzocht. We zitten te denken aan een plaats in de buurt  van het beeldje van Sanne van der Wal. Een mogelijk idee is om daar dan ook een bankje bij te plaatsen.

GVVP

De uitwerking van het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan zal in overleg met de gemeente verder worden opgepakt.

 

Bekijk hier het Jaarplan 2017.

Start typing and press Enter to search