Jaarplannen

Jaarplan 2019

Plaatselijk Belang gaat in 2019 aan de slag met onderstaande zaken. Wellicht zullen zich gedurende het jaar ook nog andere onderwerpen aandienen waar het bestuur actie op onderneemt.

Onderhoud lanen

Net als vorig jaar gaan we als PB samen met de verschillende eigenaren door met de Werkgroep beheer lanenstructuur Oranjewoud. Inmiddels zijn een tweetal inventarisaties/onderzoeken gestart: Het historisch onderzoek wordt uitgevoerd door het bureau SB4 uit Wageningen en het inventarisatie onderzoek van de lanen (circa 10.000 bomen langs 40 kilometer laan) door de Coöperatie Bosgroep Noordoost Nederland.

Actualiseren Dorpsvisie

In 2007 is een degelijk document opgesteld met de naam ‘Dorpsvisie Oranjewoud, de inwoners aan zet!!’ met een tijdpad van 2008-2020. De ‘houdbaarheidsdatum’ van het document nadert zijn einde en geeft reden voor het bestuur de dorpsvisie weer even tegen het licht te houden. Graag wil PB het dorp hierbij betrekken en u als inwoner hierover aan het woord te laten: wat vindt u belangrijk voor het dorp? Wat mist u in Oranjewoud? Wat moet anders? Of wat moet vooral zo blijven? Het bestuur beraadt zich op de vorm waarin het dorp betrokken wordt bij het opstellen van een nieuwe Dorpsvisie; dit kan bijvoorbeeld met een aantal dorpsbijeenkomsten, straatgesprekken, inloopspreekuur, etc. Concrete uitnodigingen hiervoor aan de leden volgen.

Omdat de gemeente tegelijkertijd een Omgevingsvisie voor heel Heerenveen wil maken, worden dezelfde vragen over de toekomst voorgelegd aan alle wijken en dorpen in de zogenaamde ‘dialoogsessies’. Input daarvan wordt uiteraard gebruikt voor de nieuwe Dorpsvisie Oranjewoud.

Inrichting nieuwe op- en afritten van de A32

Het overleg over de inrichting van de nieuwe op- en afritten van de A32 is nog steeds gaande. Met medewerking van Kees den Otter is Plaatselijk Belang in overleg met de gemeente en Rijkswaterstaat. Laatste punt van overleg betreft de kruising Stadionweg-Oranje Nassaulaan. Samen met wijkraad Skoatterwâld en Heerenveen-Midden heeft een rotonde de voorkeur boven verkeerslichten.

Gezamenlijk overleg verenigingen in Oranjewoud

Gezien de succesvolle bijeenkomsten (2017 en 2018) met de verenigingen/comités die binnen Oranjewoud actief zijn, zal dit overleg voortaan jaarlijks plaatsvinden.

AED

PB zal zich inzetten om een of meer AED’s in het dorp te (laten) plaatsen, wellicht samen en met hulp van inwoners van Oranjewoud.

Oranjewoud Samen

PB juicht de diverse initiatieven en inzet van betrokken inwoners toe om de sociale cohesie (“De Mienskip”) in ons dorp te bevorderen. Waar mogelijk zal PB ook een rol te spelen ‘verbindingen’ te leggen.

Sport
Het bestuur is betrokken bij een eventueel beweegprogramma met als globale doelgroep inwoners van Oranjewoud van 55-85 jaar. In aanloop hierop wordt een fittest georganiseerd (waarschijnlijk maart 2019) die de gemeente in samenwerking met Sport Fryslân en het CIOS organiseert.

Jubileum PB in 2020

In 2020 viert Plaatselijk Belang haar 90e verjaardag, een respectabele leeftijd. Het bestuur wil hier op gepaste wijze aandacht aan schenken en vraagt de dorpsbewoners hierin mee te denken.

Overig

PB blijft met belangstelling de ontwikkelingen volgen m.b.t. Donglust, Feanetië, Zonnewal A32, Gaswinning en Energietransitie.

Jaarplan 2018

Jaarplan 2017

Start typing and press Enter to search