Plaatselijk Belang Oranjewoud houdt haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op dinsdag 24 maart a.s. om 20.00 uur in Hof van de Koning. Het bestuur nodigt u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Onderstaand vindt u de agenda en een aantal overige stukken, die zoals gewoonlijk ook weer in de e.v. Wâldknyn worden gepubliceerd.

Na de behandeling van de gebruikelijke stukken tijdens de jaarvergadering zal een presentatie volgen over het herstel en behoud van de Belvedère toren. Secretaris van de Stichting Belvedère Oranjewoud, de heer Sibbe Hoekstra, zal deze presentatie verzorgen.

agenda jaarvergadering PB

Agenda ALV 24 maart 2020
Jaaroverzicht 2019 Plaatselijk Belang Oranjewoud
Financieel Jaaroverzicht 2019 + Begroting 2020 Plaatselijk Belang Oranjewoud
Jaarplan 2020 Plaatselijk Belang Oranjewoud
Verslag vorige ALV 12 maart 2019

Recente berichten

Start typing and press Enter to search

AED Oranjewoudcoronavirus