Van het Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik (Stichting Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk – SLOK) is een nieuwsbrief verschenen. Het doel van dit landschapsfonds is de landschapselementen, wallen, singels en hakhoutbosjes actief te onderhouden. Met het juiste beheer blijft het unieke agrarische cultuurlandschap in de omgeving behouden. Het SLOK is actief in de dorpen Mildam, Bontebok, De Knipe, Oudeschoot, Katlijk en Oranjewoud. Genoemde landschapselementen zijn belangrijker dan ooit voor het behoud van de biodiversiteit in het agrarisch gebied. Het SLOK is een partner van Landschapsbeheer Friesland.

Behalve enkele fotoverslagen van uitvoeringswerkzaamheden in deze omgeving, meldt de nieuwsbrief ook enkele interessante links. Een daarvan is het project elders in Friesland waarbij de houtwal fungeert als “apotheek” voor het grazende vee. Dit project kent vele voordelen voor zowel het vee (o.m. aanvullende bron voor vitaminen en mineralen) als het landschap (o.m. ecologische verbindingszone voor flora en fauna). Meer weten over deze natuurlijke apotheek? Kijk dan op www.snoeivee.nl.

landschapsfonds oranjewoud katlijk

Recente berichten

Start typing and press Enter to search