Rita Radetzky geeft dinsdag 27 november een lezing bij de stichting Werkgroep Oud-Heerenveen. Zij vertelt dan over de wooncultuur van de Friese Nassaus in Leeuwarden en Oranjewoud.

De Nassaus resideerden op het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden, het bestuurlijk centrum van Friesland. Maria Louise, de weduwe van Johan Willem Friso verliet het Hof ten gunste van haar zoon en vestigde zich in het gebouw, dat bekend als het Princessehof.

Vanaf de zeventiende eeuw beschikte de familie over een zomerverblijf met een slot en tuinen in het bosrijke Oranjewoud. Tot 1747 verbleven zij er vaak in de zomer. In dat jaar werd de toenmalige Friese stadhouder, de algemeen erfstadhouder Willem IV.

Daarna veranderde er veel, maar de fraaie paleizen in Leeuwarden bleven bestaan. Oranjewoud kende een nieuwe ontwikkeling, die resulteerde in de huidige buitenplaatsen Oranjewoud en Oranjestein.

Hoe zagen hun paleizen eruit en wat zijn nog de sporen van de rijke geschiedenis? De lezing wordt ondersteund door beelden. De lezing is in het Kunstcafé van Museum Heerenveen aan de Minckelerstraat 11 en begint om 19.30.

Vanaf de zeventiende eeuw beschikten de Nassaus over een zomerverblijf met een slot en tuinen in het bosrijke Oranjewoud.

De entree bedraagt vijf euro. Donateurs van de stichting Werkgroep Oud-Heerenveen betalen drie euro. De entree is inclusief een kopje koffie of thee in de pauze.

 

Recente berichten

Start typing and press Enter to search