Lollius Ademalaan

De Lollius Ademalaan werd tot 1949 de Van Eijcklaan genoemd. Daarmee was het de derde laan in Oranjewoud die genoemd is naar de bewoners die aan het begin van deze lanen woonden. De andere twee zijn de Brouwerslaan en de Altenalaan.

Deze Van Eijck was de vader van de beroemde Oranjewoudster fotograaf Jaap van Eijck. Eerder werd de weg ‘Pôlesingel’, of Polsingel genoemd; de singel naar de ‘Pôle’, een opslagplaats/huis aan de Adema’s wijk/Koningin Wilhelminaweg. Waarschijnlijk een laad- en losplaats voor de schepen die goederen aan- en afvoerden naar de Compagnonsvaart en verder.

Op 17 maart 1949 verandert de naam Van Eijcklaan in Lollius Ademalaan. Deze naamsverandering had waarschijnlijk te maken met de sympathie die de oude Van Eijck had voor het Nationaal Socialisme.

Lollius Adema was een zoon van Barro Adema. Deze was burgemeester van Sneek en vrederechter van het kanton Rauwerd. Barro bewoonde in de zomer, samen met Catharine Tichelaar, ‘Klemburg’ in Brongergea. Lollius woonde lange tijd in Leeuwarden, maar werd in 1832 benoemd tot officier van justitie in Heerenveen en ging daar ook wonen. Hij hield zich ook bezig met het aankopen en verbeteren van landerijen. In de omgeving van Oranjewoud, richting Het Meer, liet hij ‘woeste’ gronden ontginnen. Dit deed hij nadat zijn buiten ‘Klein Meerzicht’ in 1836 was voltooid. Op die ontgonnen landerijen liet hij in 1841 een boerderij bouwen, die de naam ‘Meerzicht’ kreeg. Daarnaast liet hij in 1840-1842 een zandweg aanleggen vanaf de Rijksstraatweg, tussen Oudeschoot en Heerenveen, naar ‘Oranjestein’. Dit werd later straatweg en heet nu deels Koningin Julianaweg en deels Prins Bernhardweg. Adema kreeg het recht een tol te plaatsen op zijn nieuwe weg en bouwde het bekende en nog aanwezige witte tolhuisje (aan de Tolhuisweg).

De Lollius Ademalaan was tot 1955 een onverharde zandweg. Het had een wandel/fietspad, dat door paaltjes werd gescheiden van een zandbaan voor de paard-en-wagens en later de auto’s. Een pad zoals de Molenlaan, naar Mildam, er vandaag de dag nog steeds uitziet. De weg werd in 1955 voorzien van riolering en gelijktijdig verhard.

Aanleg van de riolering en verharding van de Lollius Ademalaan in 1955. In het huis, rechts op de hoek, woonde de familie Van Eijck.

Start typing and press Enter to search