Hebt u een goed idee om onze regio sterker en aantrekkelijker te maken? Vanaf 6 september kunt u hiervoor subsidie aanvragen uit het Regiofonds. Dit is een nieuw fonds als onderdeel van de Regiodeal Zuidoost-Friesland.

Voor wie?
Inwoners, organisaties en kleine bedrijven uit Zuidoost-Friesland komen in aanmerking voor een subsidie vanuit dit Regiofonds als men een goed idee heeft om de samenwerking en leefbaarheid van dorpen en kernen in de regio Zuidoost-Friesland te versterken.

Wanneer?
Van 6 september tot en met 30 september 2021 wordt het Regiofonds voor de eerste keer opengesteld. Er is voor deze 1e ronde 250.000 euro beschikbaar. Het fonds is een aanvulling op de dorpenfondsen van de gemeenten. In de Regiodeal is in totaal 900.000 euro beschikbaar gesteld voor het Regiofonds. Inwoners, organisaties en kleine bedrijven kunnen een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning van minimaal 3.000 en maximaal
50.000 euro om hun ideeën mogelijk te maken. Er volgen de komende twee jaar nog drie openstellingsperiodes.

Hoe moet u een aanvraag indienen? 
Een aanvraag kan worden ingediend via www.fryslan.frl/regiofonds . Dit kan tot en met 30 september 2021.

Wat zijn de criteria?
Om in aanmerking te komen voor subsidie vanuit het Regiofonds, gelden een aantal criteria:

  • het initiatief heeft een relatie met de thema’s en doelen van de Regiodeal, zie hiervoor de website regiodealzuidoostfriesland.nl
  • het initiatief draagt bij aan de leefbaarheid van meerdere (kleine) kernen in de regio Zuidoost-Friesland en heeft een regionaal gemeente overstijgend karakter;
  • het initiatief draagt bij aan de versterking van de regio Zuidoost-Friesland;
  • het initiatief is innovatief en/of experimenteel.
  • het initiatief is realistisch en realiseerbaar binnen 1 jaar na de aanvraag of het jaar daarop.
  • de aanvraag kan worden ingediend door een stichting, vereniging, 5 individuele personen uit twee of meer dorpen, micro-onderneming of start-up.

Regiofonds
De gemeente Heerenveen is namens de regio Zuidoost-Friesland trekker van het Regiofonds, kijk voor meer info op de website van de gemeente. De uitvoering van het fonds verloopt via de provincie Fryslân, zodat kan worden aangesloten bij de werkwijze van het Iepen Mienskipfûns.

Vragen?
Heeft u vragen of wilt u meer weten over het aanvragen van subsidie uit het Regiofonds? Dan kunt u contact opnemen met het regiokantoor van Streekwurk Zuidoost-Fryslân via: zuidoost@fryslan.frl of telefoonnummer 058-292 52 00. De projectadviseur van Streekwurk bekijkt of uw idee in aanmerking komt voor de subsidie en helpt initiatiefnemers bij de aanvraag.

kaart regiofonds

Recente berichten

Start typing and press Enter to search

fietsbrug brandeleane gestremd