Al langere tijd was de personele bezetting van het bestuur van PB aan de magere kant. Daar komt nu verandering in: zowel Jan Hylkema (wonende aan de Wilhelminaweg) als Sylvie de Jong (eveneens wonende aan de Wilhelminaweg) hebben aangegeven een bestuursfunctie te ambiëren. Beiden hebben ruim een half jaar in het bestuur ‘meegedraaid’. Het bestuur stelt de leden voor hiermee akkoord te gaan. Vervolgens fungeren Jan en Sylvie vanaf 1 januari 2022 formeel als bestuurslid.

bestuursleden PBIn een e.v. Algemene Ledenvergadering kunnen beide aspirant-bestuursleden officieel als bestuurslid worden benoemd. In verband met de huidige corona-maatregelen is het (nog) niet mogelijk hiervoor een datum vast te stellen. Het bestuur heeft het vizier op een datum in april 2022.  Daarnaast zijn er contacten met nog twee potentiële bestuursleden, te weten Sonya de Boer (woont aan de Prinses Irenelaan) en Pieter van Dam (wonende aan de Bieruma Oostingweg). Sonya en Pieter zullen voorlopig ook deelnemen aan de bestuursvergaderingen en kunnen dan zo mogelijk tijdens de nog te plannen ALV officieel toetreden tot het bestuur.

Waarvan acte!

 

Recente berichten

Start typing and press Enter to search

AED bord