Eerder dit jaar berichtten we al over enige commotie inzake de fietspaaltjes in Oranjewoud. Want in het Actieplan Fiets van de gemeente Heerenveen is opgenomen dat de obstakels op fietspaden moeten worden verwijderd om hierdoor een vlotter fietsverkeer mogelijk te maken. Ook in Oranjewoud werden de obstakels (de fietspaaltjes) geruimd.

PB kreeg hierover vragen van dorpsbewoners i.v.m. sluipverkeer en nam daarom contact op met de gemeente. In goed overleg wordt nu een uitzondering gemaakt voor de paaltjes in het autoluwe deel van het Parklandschap van Oranjewoud. De huidige obstakels aldaar worden vervangen door zgn. ‘vergevingsgezinde’ reflexpaaltjes. Dit zijn grotere palen van flexibel materiaal.  Dit materiaal geeft mee om eventuele verwondingen bij een fietser te voorkomen. Aanrijmarkeringen met waar nodig ledverlichting (zonne-energie) zorgen voor zichtbaarheid in de duisternis. Elders in Oranjewoud worden (of inmiddels zijn) de fietspaaltjes wel verwijderd.

Zie ook onze eerdere berichtgeving hierover.

 

Recente berichten

Start typing and press Enter to search

logo Plaatselijk Belang Oranjewoud