Op 28 september is bij de grafkelder van de familie Bienema een nieuwe herdenkingsbrug geopend. De opening werd verricht door de burgemeester van Leeuwarden, een van de nazaten van de familie Bienema.

De herdenkingsbrug – in de vorm van een poort – moet een einde maken aan de achteruitgang van de grafheuvel in het Veenwijkbos in Oranjewoud. De herdenkingsbrug is in opdracht van Staatsbosbeheer en nazaten Bienema en met financiële steun van Stichting FB Oranjewoud ontworpen door kunstenaar Arjen Boerstra. Saillant: in zijn jeugdjaren was de jonge Arjen wel eens in de grafkelder gekropen. Hierover vertelt hij op zijn website.

Ooit stonden er bij de grafheuvel een brug en een poort; in nauw overleg met de familie is de bouw van de herdenkingsbrug door medewerkers van Staatsbosbeheer samen met kunstenaar Arjen Boerstra ter hand genomen.

De grafkelder is tussen 1807 en 1810 aangelegd op landgoed Veenwijk-Oudeschoot. Het funerair monument is van cultuurhistorisch belang omdat het tot de vroegste exemplaren van dit soort particuliere grafkelders in Friesland behoort. Zijn gaafheid en typologische zeldzaamheid maken deze grafkelder tot een bijzonder Rijksmonument (info Staatsbosbeheer).

Publicatie Leeuwarder Courant over de opening.

opening herdenkingsbrug grafkelder Bienema Oranjewoud

De nieuwe herdenkingsbrug bij de grafkelder Bienema in Oranjewoud (foto Niels de Vries)

grafkelder Bienema grafkelder

 

 

Recente berichten

Start typing and press Enter to search

whatsapp buurtpreventie