FOTO: Groot Heerenveen

Een groeiend aantal verkeersongelukken met damherten en kaalgegeten tuinen vormden – eindelijk na jaren – voor de provincie Fryslân in september 2019 aanleiding om “beleid damherten” op te stellen. Daarna moest er een uitvoeringsplan worden opgesteld voor de komende vijf jaar door de Faunabeheereenheid Friesland (‘de jagers’), het FAUNABEHEERPLAN Damhert 2021 – 2025 Fryslân.

Van dit plan is inmiddels in september 2020 een conceptversie gepubliceerd, maar een definitieve versie van dit plan is er nog niet. Dat is de reden dat er nog geen start wordt gemaakt met het afschieten van de damherten, die in steeds grotere getale in onze omgeving overlast veroorzaken. Het aantal hier is de laatste jaren gegroeid tot circa 180 damherten.

Duidelijk is wel dat er voor ZO-Friesland (Oranjewoud-Katlijk tot en met Makkinga-Elsloo) een streefpopulatie zal worden aangehouden. Voor de Lauwersmeer en het Drents-Friese Woud moeten er beslissingen worden genomen samen met de buurprovincies. Buiten het gebied waar de streefpopulatie huist, zou de streefpopulatie nul moeten zijn. In het conceptplan is de begrenzing van het gebied met de nulstand en het leefgebied van de streefpopulatie niet aangegeven.

Het is niet duidelijk wanneer het definitieve beheerplan damhert er komt. Zodra het klaar is, moet het eerst nog op de agenda van Provinciale Staten.

concept fauna beheerplan

Klik op de foto om het concept-Faunabeheerplan in te zien.

Omrop Fryslân besteedde onlangs ook aandacht aan deze kwestie, klik hier om de reportage te bekijken.

Recente berichten

Start typing and press Enter to search

damherten