Vorig jaar organiseerde de gemeente Heerenveen een aantal bijeenkomsten over de Omgevingsvisie. Wellicht hebt u een of meerdere van dergelijke “Omgevingsdialogen” bijgewoond en hebt u ook meegedacht over de Omgevingsvisie van de gemeente Heerenveen. In de Omgevingsvisie staat wat we met z’n allen belangrijk vinden in onze leefomgeving: wat we willen behouden, ontwikkelen of verbeteren én hoe we samen werken aan de toekomst van onze omgeving.

Mede met behulp van deze input van de bijeenkomsten heeft de gemeenteraad op 22 juni 2020 de Beleidskoers fysieke leefomgeving vastgesteld. Deze wordt verder uitgewerkt in de uiteindelijke Omgevingsvisie. Hierover volgt nog een inspraakronde voor alle inwoners en organisaties. Na de zomer maakt de gemeente Heerenveen bekend hoe het ter inzage leggen en het inspraakproces eruit ziet, dit i.v.m. de corona-maatregelen.

In bijgaande nieuwsbrief leest u hoe het nu staat met de Omgevingsvisie.

Als u vragen heeft over de nieuwsbrief, dan kunt u deze stellen via visie@heerenveen.nl.

 

 

Recente berichten

Start typing and press Enter to search

eikenprocessierupsbestuur