De gemeente Heerenveen maakt -net als alle gemeenten in Nederland- een Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is een langetermijnvisie van de gemeenteraad op de leefomgeving. Het is gericht op de ontwikkeling van onze gemeente tot 2040. In de visie wordt op hoofdlijnen aangegeven wat nodig is om de leefomgeving te beschermen, te ontwikkelen en in te richten. Het gaat over alle terreinen van de leefomgeving, zoals verkeer en vervoer, water, milieu, natuur, gebruik van natuurlijke hulpbronnen, landbouw, cultureel erfgoed en economie.

In bijgaande nieuwsbrief geeft de gemeente de laatste stand van zaken met betrekking tot de Omgevingswet Heerenveen met als onderwerpen:

  • De Ontwerp-Omgevingsvisie ligt ter inzage
  • Wat staart er in de Omgevingsvisie?
  • Interview met Harry Mengers
  • Werken aan het Omgevingsplan
  • De digitale kant van de Omgevingswet

 

 

Recente berichten

Start typing and press Enter to search

wetterskip fryslanbomenkap letterzetter