PB Oranjewoud is al enige jaren in overleg met de gemeente Heerenveen over de herinrichting van de op-en afritten van de A32. Het project bij Heerenveen Centrum (afslag 12) is al in volle gang, maar voor de afrit Oranjewoud (afslag 11) is nog een besluit van de Gemeenteraad nodig.

Deze participatie verliep steeds op constructieve wijze. Mede dankzij de deskundigheid van dorpsgenoot Kees den Otter zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de definitieve ontwerpen. Voor de westelijke kruising met de Oranje Nassaulaan (vanuit richting Leeuwarden) stelt Plaatselijk Belang voor deze uit te voeren als een (turbo)rotonde in plaats van verkeerslichten.

Tijdens een overleg tussen de gemeente, Plaatselijk Belang Oranjewoud en de Wijkraad Skoatterwâld op 6 december 2019 zegde de gemeente toe dit alternatief nader te onderzoeken. De verkeersafwikkeling ten aanzien van deze kruising zou sowieso nog nader geanalyseerd worden. Dwz: wanneer stroomt het verkeer sneller door, is dat met verkeerslichten dan wel een rotonde? Desgevraagd heeft PB haar medewerking hierin toegezegd. Helaas is deze analyse niet afgerond. PB wacht zelfs nog op een reactie van de gemeente dan wel op het toegezegde vervolgoverleg.

Tot teleurstelling van PB is in actuele raadsstukken nu wel het ontwerp met verkeerslichten opgenomen. En dat terwijl de totale verkeersafwikkeling (dus zowel rotonde als verkeerslichten) nog onderwerp van discussie is sinds het overleg van 6 december 2019.

PB informeert de gemeenteraad over haar teleurstelling in bijgaande brief.

Zowel de Leeuwarder Courant als de Heerenveense Courant berichtten onlangs over.

De gemeenteraad moet binnenkort een besluit nemen. Het onderwerp is van de agenda gehaald van de commissievergadering van 24 augustus en voorlopig doorgeschoven naar 21 september.

Voor nadere informatie kunt u de eerdere berichten hierover raadplegen.

Recente berichten

Start typing and press Enter to search

zonnewal a32