Tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Oranjewoud op 13 maart jl. presenteerde een aantal leden van de Werkgroep Lanenbeheer het Plan van Aanpak Lanenplan Oranjewoud. Dankzij de inzet van o.a. scheidend voorzitter Jochem Liemburg heeft het bestuur van PB in 2014 het initiatief genomen serieuze aandacht te vragen voor een structureel lanenbeheer voor de bossen van Oranjewoud.

Een groeiend aantal bomen hebben vaak nog maar een matige vitaliteit. In de meeste lanen ontbreken ook reeds een groot aantal bomen. Hierdoor bestaat het risico dat uiteindelijk een groot deel van de karakteristieke lanenstructuur in Oranjewoud zal verdwijnen. Om dit voorkomen is herstel en goed beheer van de lanen noodzakelijk.

Samen met diverse andere partijen waaronder Staatsbosbeheer, provincie Fryslân en particuliere eigenaren is nu een Plan van Aanpak samengesteld. Dit moet uiteindelijk leiden tot een Herstel-en Beheerplan voor een termijn van minimaal 30 jaar.

Het bestuur van PB houdt u op de hoogte!

 

Recente berichten

Start typing and press Enter to search

duiker oranjewoud