Maandag 21 september boog de commissie ROM zich (op digitale wijze) over de plannen om het verkeer van de A32-afrit naar de Oranje Nassaulaan door middel van verkeerslichten te reguleren. Enkele raadsleden hadden gerede twijfel over deze oplossing in het project ‘Heerenveen Beter Bereikbaar’ en waren – net als PB Oranjewoud – meer gecharmeerd van een rotonde. De twijfel werd overigens ook gevoed door het plan de rotonde Oranje Nassaulaan-Burg.Falkenaweg te vervangen door verkeerslichten. Hier en daar klonk zelfs de roep om besluitvorming uit te stellen.

Ook zetten de commissieleden vraagtekens rondom de communicatie met Plaatselijk Belang Oranjewoud, zo was hen gebleken uit diverse stukken. Ondanks een succesvol participatietraject (van enige jaren) en voortdurend constructief overleg met het bestuur en verkeersdeskundige Kees den Otter kreeg PB Oranjewoud het gevoel ‘buitenspel’ te staan in de eindfase van het proces. Wethouder Jaap van Veen gaf toe dat de gemeente in de communicatie inderdaad wat steekjes heeft laten vallen en beloofde – na enig aandringen van een aantal commissieleden – alsnog weer in gesprek te gaan met PB Oranjewoud.

De verkeersplannen staan geagendeerd voor de (wederom digitale) vergadering van de Gemeenteraad op maandag 5 oktober. 

U kunt via deze link de raadscommissie ROM van 21 september terugkijken. Inmiddels schreef de Heerenveense Courant ook over de twijfel in de commissie ROM.

Zie ook eerdere berichten op onze website en de aankondiging voor de commissie ROM. 

defintief ontwerp Oranje Nassaulaan - A32

Recente berichten

Start typing and press Enter to search

defintief ontwerp Oranje Nassaulaan - A32