De mogelijke komst van een Van der Valk-hotel bij de afslag Oranjewoud/A32 in Heerenveen leidt tot uiteenlopende reacties. De gemeente heeft de meningen en belangen van ondernemers en inwoners in beeld gebracht en biedt deze nu aan de raad aan. Burgemeester Tjeerd van der Zwan: “Met deze gegevens kan de raad alle belangen afwegen en vanuit het algemeen belang een keuze maken.”

Verkenning
Uit de verkenning blijkt dat veel wijkbewoners en ondernemers bedenkingen hebben. Tijdens een bijeenkomst en in individuele gesprekken met ondernemers kwam naar voren dat vooral horeca-ondernemers menen dat de komst van Van der Valk hun marktpositie schaadt, de beschikbaarheid van werknemers verkleint en de loop uit het centrum haalt. Zij verwachten geen wezenlijke investering van Van der Valk aan de lokale gemeenschap. Voor inwoners was er een inloopgelegenheid in de vorm van een pop up-restaurant en het digitale discussieplatform Argu.co/Heerenveen. Wijkbewoners zien de toegankelijkheid en rust in de wijken in gevaar komen. Andere inwoners en ondernemers zien juist kansen als het gaat om lokale werkgelegenheid, het aanbod aan horecavoorzieningen en de aantrekkingskracht van Heerenveen voor nieuwe bezoekers.

Afweging op basis van drie scenario’s
Het college stelt de gemeenteraad voor een keuze te maken uit drie scenario’s: de vestiging van een Van der Valk-hotel op de beoogde locatie, vestiging op een andere locatie in Heerenveen of geen medewerking aan de vestiging van een hotel. Wordt gekozen voor het eerste scenario, dan moet Van der Valk aan een aantal randvoorwaarden voldoen, zoals een goede verkeersafwikkeling, voldoende parkeermogelijkheden op eigen terrein, een gebouw dat goed in de omgeving past, investeringen in de gemeenschap en het leggen van een verbinding met het centrum. Bij het tweede scenario volgt de gemeente het proces dat gebruikelijk is wanneer een marktpartij een initiatief indient dat past in het bestemmingsplan en/of de omgevingsvisie. Het derde scenario betekent dat de gesprekken met Van der Valk worden afgebroken. Naar verwachting zal de gemeenteraad op 17 juli vergaderen over de komst van een Van der Valk-hotel.

Recente berichten

Start typing and press Enter to search