In de decembereditie van De Wâldknyn meldden wij het al: de huidige Dorpsvisie van Oranjewoud (2008-2020) is bijna over datum. Actualisatie is dan ook gewenst: hoe moet de toekomst van Oranjewoud er uit zien? Welke zaken vindt u waardevol in uw leefomgeving? En welke kansen en bedreigingen ziet u voor de toekomst? Welke rol kunt u of wilt u zelf spelen bij de inrichting en het beheer van uw eigen leefomgeving? Uw antwoorden op dergelijke vragen zijn van grote waarde bij het opstellen van een nieuwe Dorpsvisie. Het bestuur denkt er over na hoe we dit moeten organiseren. Dit kan bijvoorbeeld met een aantal dorpsbijeenkomsten, straatgesprekken, inloop-spreekuur, etc.

Tegelijkertijd stelt de gemeente Heerenveen dezelfde vragen aan alle wijken en dorpen met de bedoeling een totaalbeeld van de toekomst voor hele gemeente Heerenveen te krijgen, de zogenaamde Omgevingsvisie. Hiertoe organiseert de gemeente een aantal bijeenkomsten waarvan de eerste op donderdag 14 maart a.s. plaatsvindt om 19.00 uur in Tjaarda Oranjewoud. Vooraf aanmelden is niet nodig, iedereen is welkom!

Het resultaat van deze bijeenkomst vormt uiteraard ook een belangrijk uitgangspunt voor een nieuwe Dorpsvisie Oranjewoud. Of zullen we voortaan spreken over ‘Toekomstvisie Oranjewoud’?

Hoe dan ook: zet 14 maart alvast in uw agenda en hou onze website en/of Nieuwsflits in de gaten voor nadere info!

Recente berichten

Start typing and press Enter to search

logo Plaatselijk Belang Oranjewoud