Op dinsdag 12 januari, 19.30 uur vergadert de Gezamenlijke raadscommissie van Heerenveen (digitaal) over de Ontwerp-Omgevingsvisie. In dit document is o.a. de input verwerkt van een aantal dorps-en wijkbijeenkomsten (misschien was u erbij?) in 2019. Tijdens deze zogenaamde “Omgevingsdialogen” ging het over wat inwoners belangrijk vinden voor de toekomst van de (fysieke) leefomgeving (wonen, werken, ondernemen, welzijn en duurzaamheid). E.e.a. is vertaald in wat in 2040 bereikt moet worden en wat daarvan het plan van aanpak is tot 2030.

Net als met de Omgevingsdialogen worden inwoners en belanghebbenden hierbij weer betrokken, volgens planning gebeurt dit in februari 2021 op digitale wijze. Tijdens deze digitale bijeenkomsten wordt de informatie uit deze Ontwerp-Omgevingsvisie toegelicht. Naast de digitale bijeenkomsten blijft er altijd een mogelijkheid om schriftelijk te reageren op de ontwerp-Omgevingsvisie. Mogelijkheden daartoe worden opgenomen op de projectwebsite
www.mijnkijkopheerenveen.nl.

U kunt via deze link de raadscommissie digitaal meekijken.
Onderstaand kunt u de diverse documenten inkijken:
Raadsvoorstel
Ontwerp-Omgevingsvisie
Toelichtend memo
Bijlagenboek

 

Recente berichten

Start typing and press Enter to search

verhoging waterkeringen belvederecursus politiek actief