Op 21 januari 2019 heeft de gemeenteraad gekozen voor de vestiging van een Van der Valk Hotel aan de Oranje Nassaulaan en de oprit naar de A32. Vanaf 1 juli 2021 tot en met 17 september 2021 was er gelegenheid om een inspraakreactie te geven op de twee modellen, zie hiervoor de speciale website.

De reacties betrekt de gemeente Heerenveen bij het nemen van een principebesluit door de gemeenteraad over het voorkeursmodel, eind 2021. Daarbij geven we ook een overzicht van de inspraakreacties en het antwoord daarop.

Het voorkeursmodel wordt verder uitgewerkt, verwacht wordt dat dit begin 2022 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Nadat de gemeenteraad over het definitieve plan heeft besloten start de procedure voor een nieuw bestemmingsplan. In deze juridisch-planologische procedure heeft u de gelegenheid om formeel uw zienswijze in te dienen. De planning is dat er in de tweede helft van 2023 gestart wordt met de uitvoering.

model 2 van der valk heerenveen model 1 vd valk heerenveen

 

 

 

Recente berichten

Start typing and press Enter to search

2 modellen van der valk heerenveen