IJsclub Oranjewoud

De ijsclub Oranjewoud heeft haar ijsbaan aan de Cissy van Marxveldtlaan.

www.ijscluboranjewoud.nl
Contactpersoon: Jacob Dijk, 0513 – 682038

Stichting Geluidhinder

Anja Hofstra, tel. 0513-43580

anjahofstra@gmail.com

Uitkijktoren Belvedère

In 1993 is de uitkijktoren Belvedère ondergebracht in een stichting (Stichting Belvedère Oranjewoud) die zich inzet voor behoud van dit unieke monument.
www.belvederetoren.nl

Contactpersoon: Sibbe Hoekstra, tel. 0513-846084 / info@belvederetoren.nl

Stichting Oranjewoud Historie

Medio 2019 is de Stichting Oranjewoud Historie opgericht, als opvolger van de Stichting Brongergea op de Kaert. Waar ‘Brongergea op de Kaert’ zich beijverde de bekendheid van Brongergea te vergroten, zo wil de nieuwe stichting de historie van het gehele dorp Oranjewoud onderzoeken en beschrijven. Inmiddels is er een fraaie, zeer informatieve website. Het Stichtingsbestuur bestaat uit Jitze de Jong (voorzitter), Anneke Liemburg (penningmeester), Jacob Drost (secretaris), Jaap van der Zee (algemeen bestuurslid) en grafisch vormgever Wiep van der Meulen.

Contact met SOH

Stichting Oranjewoud Festival

Contactpersoon: Yoram Ish-Hurwitz, artistiek leider
www.oranjewoudfestival.nl

Stichting Vrienden van Oranjewoudfestival

Contact: vrienden@oranjewoudfestival.nl

http://www.oranjewoudfestival.nl/vrienden

Zangkoor De Woudklank uit Oranjewoud

Zangvereniging “De Woudklank” is opgericht op 19 oktober 1920 te Oranjewoud.
Dirigent is Lars Mulder. Met lichte en populaire muziek worden optredens in bejaardenhuizen in de regio verzorgd. Repetities: elke dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur in de Oranjewoudflat. Informatie: Guus Broeren, 0513-541400

www.zangkoor-dewoudklank.nl

De Heidebloem, een vereniging met een rijke historie

De Heidebloem is wellicht de oudste, zeker één van de langst bestaande verenigingen van Oranjewoud. De Heidebloem is op 24 februari 1868 opgericht door plaatselijke boeren en lieden uit aanverwante beroepen als reciteercollege en leesgezelschap. Eén of enkele leden verzorgden eenmaal per 14 dagen gedurende het winterseizoen een voordracht of een lezing. Op die avond vond ook een boekenuitgifte plaats.

Vanaf 24 oktober 1923 wordt op deze bijeenkomsten ook het kaartspel beoefend. Schutjassen en tachtigen waren en zijn de geliefde speelvormen. Vanaf de eerste woensdag in oktober tot medio maart leggen de leden eenmaal per 2 weken nog steeds een kaartje. Het uitlenen van boeken is in 1969 stopgezet.

De bijeenkomsten worden sinds vele jaren gehouden in restaurant De Koningshof. Vanaf omstreeks 19.00 uur komen de leden binnen. Er wordt in een gemoedelijke sfeer een kaartje gelegd – schutjassen en tachtigen – en om 22.00 uur wordt de avond met een zeer korte vergadering afgesloten.

Gedurende het winterseizoen wordt een schutjascompetitie gehouden en in maart wordt voor de leden en hun partners een feestavond verzorgd. Tot een aantal jaren terug waren er geen vrouwen lid. Voor zover bekend is dit echter nimmer verboden geweest. Toen in 2005 twee echtparen wilden toetreden, is deze noviteit in de jaarvergadering bekrachtigd.

Het ledenaantal schommelt tussen de 30 en 40 leden. Het bestuur ziet deze mooie vereniging graag nog veel ouder worden. Belangstellenden kunnen zich voor informatie of aanmelding als lid wenden tot de secretaris van De Heidebloem, de heer W.J. Metselaar, tel. 0513 – 633919.

Start typing and press Enter to search