De lanenstructuur in Oranjewoud is uniek, het is dan ook één van de redenen waarom Oranjewoud in 2012 is aangewezen als ‘beschermd dorpsgezicht’. Maar: een groot aantal bomen van de beeldbepalende lanen bezit nog maar een matige vitaliteit. Om de karakteristieke lanenstructuur te behouden, is beheer van deze lanen van groot belang.

Plaatselijk Belang Oranjewoud nam daarom enige jaren geleden het initiatief een Werkgroep Lanen te vormen. De werkzaamheden van de Werkgroep Lanen waren/zijn voor u niet direct zichtbaar, maar alles gebeurt zeer grondig en met een grote betrokkenheid. Met de benodigde onderzoeken is een visie opgesteld, in samenwerking met de gemeente Heerenveen, Provincie Fryslân, Bosgroepen Noord-Oost Nederland (Landgoed Oranjestein/Donglust en Landgoed Oranjehoeve) en Staatsbosbeheer. Deze visie is ontstaan na een gedegen historisch onderzoek en een al even gedegen boominventarisatie (circa 10.000 bomen).

Een vervolgstap is nu het opstellen van een gezamenlijk uitvoerings-en beheerplan. Al dit werk moet ervoor zorgen dat de (klein-)kinderen van uw kinderen straks ook nog in onze mooie bossen en lanen kunnen wandelen, fietsen etc.

Het is een project voor jaren en dus voor de lange adem. Maar die hebben we wel, we blijven u op de hoogte houden. Zo is op deze website een pagina ‘Lanen in Oranjewoud’ gemaakt met een zeer informatieve samenvatting van de werkzaamheden van de Werkgroep Lanen tot nu toe en de vastgestelde visie. Daarnaast vindt u daar ook de boominventarisatie én de twee delen van het historisch onderzoek.

 

 

 

 

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

duiker oranjewoud