Veel lovende woorden voor de afscheidnemende voorzitter Jochem Liemburg tijdens de Algemene Vergadering van Plaatselijk Belang op 13 maart jl. Na 8 jaar (2 bestuurstermijnen) is het volgens Jochem “tijd voor andere zaken”. In een aantal persoonlijke bijdragen prezen alle bestuursleden zijn inzet, gedrevenheid en bevlogenheid.

Als dank en aandenken aan de bestuurlijke jaren voor het dorp Oranjewoud ontving Jochem een fraaie tuinbank en een fles geestrijke drank. Echtgenote Anneke deelde ook in de feestvreugde mee en ontving een mooi boeket bloemen.

Afscheid voorzitter Plaatselijk Belang Oranjewoud Jochem Liemburg met echtgenote Anneke

Ook wethouder Hans Broekhuizen liet zich in waarderende bewoordingen uit en roemde met name zijn vasthoudendheid in bepaalde zaken en noemde de vertrekkend voorzitter “een bijtertje” en “een doorzetter”.
Als afscheidscadeau overhandigde de wethouder een theaterbon.

Een beduusde Jochem memoreerde in zijn slotwoorden dat men als bestuur niet naar snelle successen moet streven; kijkend naar de lange termijn is hij trots op de waardevolle inbreng van het bestuur als “team” in de afgelopen jaren.

Met een luid applaus toonde de goed gevulde zaal (circa 70 belangstellenden) in de Koningshof eveneens haar waardering voor de afzwaaiende voorzitter.

Meer foto’s in het fotoalbum.

 

Recente berichten

Start typing and press Enter to search