De voorzitter van Plaatselijk belang Oranjewoud heeft mij gevraagd om een artikeltje te schrijven over het ontwerp “wapen en vlag Oranjewoud”. Als ontwerper van deze insignes en als lid van de Fryske Rie foar Heraldyk, wil ik u mijn beweegredenen nog eens duidelijk maken, hoe ik aan dit ontwerp ben gekomen.

Jelle C. Terluin.

Download PDF met nadere uitleg

Recente berichten

Start typing and press Enter to search