Wetterskip Fryslân start in januari met werkzaamheden aan de waterkeringen rondom Museum Belvédère in Oranjewoud. Verwacht wordt dat dit tot mei 2021 duurt.

De huidige waterkeringen voldoen niet meer, ze zijn of te laag of niet stevig genoeg. Hoewel de situatie nog niet onveilig is, is het doel van de werkzaamheden wel om eventuele wateroverlast in de toekomst te voorkomen.

Door de werkzaamheden is de Woudsterweg tijdelijk gestremd, waarschijnlijk begin februari. In bijgaand persbericht van Wetterskip Fryslân wordt e.e.a. nader uitgelegd.

Ook op de website vindt u meer informatie over dit project.

 

waterkeringen bij belvedere

Recente berichten

Start typing and press Enter to search

kerstbomen inleverenontwerp omgevingsvisie